Chatrandom Brugervilkår

Senest revideret: 4/12/18

Chatrandom er en tjeneste hos Cogroup Limited (herefter benævnt "os" eller "vi"). Chatrandom leverer interaktive chat- og kamera streaming-tjenester. Disse tjenester er tilgængelige via webbrowserapplikationen og mobile applikationer, for dem, der har downloadet vores applikation eller har fået adgang til Chatrandom via webbrowser, uanset om applikationen er leveret af os eller en tilknyttet tredjepart (alle sådanne adgangsmetoder kan, uanset om det er via webbrowser eller mobilapplikation, alternativt omtales som "Chatrandom,"Platformen” eller "Tjenesterne"). Tjenesterne kan bruges af dem, der har downloadet mobilapplikationen, registreret en konto eller af dem, der ellers har adgang til disse Tjenester, og uanset dine adgangsmetode anerkender du, at din brug er underlagt din overholdelse af alle Vilkår, Betingelser og alle politikker, herunder de Fortroligheds- og Faktureringspolitikker, der er medtaget heri ("Brugervilkårene").

VED AT DOWNLOADE MOBILAPPLIKATIONEN, TILGÅ WEBBROWSERAPPLIKATIONEN ELLER VED AT GØRE BRUG AF DISSE TJENERSTER, ACCEPTERER DU AT BLIVE BUNDET AF DISSE BRUGERVILKÅR

HVIS DU IKKE ØNSKER AT BLIVE BUNDET AF DISSE BRUGERVILKÅR, SKAL DU OPHØRE MED AL BRUG NU. DIT RETSMIDDEL FOR UTILFREDSHED MED INDHOLDET ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA DENNE TJENESTE, ER TIL AT HOLDE OP MED AT BRUGE TJENESTERNE. DIN AFTALE MED OS VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BRUGERVILKÅR TRÆDER I KRAFT UMIDDELBART EFTER, DU PÅBEGYNDER DIN BRUG AF TJENESTEN

ACCEPTANCE OF THESE TERMS REQUIRES USERS TO FOLLOW OUR ACCEPTABLE USE POLICY, AS DISCUSSED BELOW. OUR ACCEPTABLE USE POLICY MAKES CLEAR THAT THERE IS NO TOLERANCE FOR OBJECTIONABLE CONTENT OR ABUSIVE USERS, AS FURTHER DEFINED IN THE ACCEPTABLE USE SECTION.

Ved at gøre brug af disse tjenester, uanset om det sker gennem Chatrandom eller en tilknyttet hjemmeside eller applikation, får du lejlighed til at læse disse Brugervilkår, og din fortsatte brug er betinget af din accept af, at din fortsatte brug vil være underlagt alle offentliggjorte retningslinjer og vilkår gældende for Tjenesterne, herunder Politikken for Acceptabel Brug hvad angår det indhold, du deler via Tjenesten og alle aktiviteter forbundet med din Brug.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse Brugervilkår fra tid til anden uden varsel til dig. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå disse Brugervilkår regelmæssigt og være opmærksom på eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af denne Tjeneste efter sådanne ændringer vil udgøre din anerkendelse af de ændrede Brugervilkår og accept om at overholde dem.

Som brugt i disse Brugervilkår dækker henvisninger til vores "Tilknyttede" vores ejere, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, officerer, direktører, leverandører, partnere, sponsorer og annoncører og omfatter (uden begrænsning) alle parter, der er involveret i at skabe, producere, og/eller levere denne Tjeneste og/eller dens indhold.

Chatrandom TJENESTER

Chatrandom leverer interaktive chat- og kamerastreaming tjenester til Brugere via dets proprietære interaktive web- og mobilapp platform, der er tilgængelig for Brugere af Chatrandom, der har accepteret dens gældende Brugervilkår, Faktureringspolitik og Fortrolighedspolitik via understøttede enheder (Chatrandom Platformen").

UNDERSTØTTEDE ENHEDER

I denne Aftale betyder "Understøttede Enheder" på det gældende brugstidspunkt de da nuværende internetbrowsere, mobiltelefoner og trådløse kommunikationsanordninger, der kendes nu eller skabes herefter ved anvendelse af hvilken som helst telekommunikationsmetode eller -protokol, der kendes nu eller skabes herefter, der er og på det tidspunkt vil være kompatibel med Chatrandom platformen.

ACCEPT AF DISSE VILKÅR SOM BINDENDE KONTRAKT

Som Bruger af disse Tjenester, accepterer og anerkender du:

 • 1) At du har fået klar besked om, at din brug af disse Tjenester kræver accept af disse Vilkår som en bindende aftale
 • 2) At du har fået lejlighed til at gennemgå disse Vilkår, og du har bekræftet, at du er af myndig alder i den jurisdiktion, hvor du bor, og af der ikke er nogen lov eller regulering i den pågældende jurisdiktion til hinder for, at du kan indgå en bindende aftale
 • 3) At du har handlet aktivt for at angive din accept af disse Vilkår som en bindende kontrakt.
 • 4) At din fortsatte Brug af disse Tjenester viser din accept af disse Vilkår som en bindende aftale.

I det omfang Brugere kan downloade en Chatrandom app, oprette en brugerkonto eller på anden måde få adgang til Chatrandom platformen, accepterer og forstår Brugeren, at en sådan brug vil registrere unikke identifikatorer og tilladelser via deres understøttede enheder. I det omfang Brugeren tilbydes en mulighed under downloadprocessen for at registre eller på anden måde tilgå denne platform, for at angive deres accept ("Jeg accepterer og erklærer mig enig i at være bundet af disse Servicevilkår og inkorporerede politikker i min brug af Chatrandom Platformen.") I det omfang Brugeren måtte benytte sig af yderligere tjenester eller funktioner, anerkender denne, at en sådan brug kan kræve accept af En Faktureringspolitik og yderligere gebyrer og vilkår som offentliggjort, og såfremt de fremsatte vilkår måtte være i strid med denne aftale, vil denne Aftale styre.

Chatrandom KANALER

Chatrandom har, baseret på sin proprietære teknologi, software og knowhow (“Chatrandom-teknologi”) mulighed for at tilpasse, betjene, vedligeholde og give adgang til virtuelle Kanaler via Chatrandom platformen (Chatrandom Kanal Tjenester ") til Brugere af platformen, forudsat at de overholder Politikker for Acceptabel brug, Regler fremsat af tredjepartsleverandører og alle gældende love.

KONTOSIKKERHED

I det omfang du bliver tilbudt muligheden for at oprette en brugerkonto, er du eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit kodeord og din konto og for alle de fremsatte udtalelser og handlinger eller udeladelser, der opstår via brug af dit kodeord og din konto, herunder eventuelle afholdte afgifter. Derfor skal du træffe foranstaltninger til at sikre, at andre ikke får adgang til dit kodeord og din konto. Chatrandom vil aldrig bede dig om dit kodeord. Du må ikke overføre eller dele din konto med nogen, og vi forbeholder os ret til øjeblikkeligt at opsige din konto for overtrædelser af Politikken for Acceptabel Brug nedenfor eller eventuelle brud på disse Brugervilkår.

Ved at oprette din konto giver du Chatrandom tilladelse til at sende dig meddelelser vedrørende din konto. Dette kan omfatte salgsfremmende materialer og kan under visse omstændigheder omfatte skærmbilleder eller andet indhold, der angiver grundlaget for handlinger, Chatrandom efter eget skøn har foretaget imod din konto.

Alle Brugere gøres opmærksomme på, at du er ansvarlig for de personlige indstillinger på eventuelle enheder, du bruger til at tilgå disse tjenester. Hvis du vælger at begrænse de meddelelser, du modtager fra Chatrandom, kan du gøre dette ved at justere indstillingerne i det omfang, sådanne muligheder præsenteres for dig, eller ved at kontakte Chatrandom på de måder, der er angivet i vores Fortrolighedpolitik.

Brugere kan opsige eller slette deres konto, eller justere deres abonnementsindstillinger til enhver tid, herunder for en midlertidig opsigelsperiode eller af hvilken som helst anden grund. Brugeren er ansvarlig for vedligeholdelsen af sin konto, abonnementsindstillinger eller afholdt afgifter. Chatrandom kan tillade konti, der er blevet opsagt eller slettet efter Brugerens valg, at blive genaktiveret efter Chatrandoms skøn.

Tredjeparts tjenesteudbydere kan bruges af Chatrandom til at give adgang til Tjenester eller funktioner. Disse tjenester tilbydes som en bekvemmelighed og med henblik på levering af disse Tjenester. Enhver brug eller adgang via en tredjepart kræver, at du accepterer og overholder vilkårene og retningslinjerne for tredjepartsleverandører. Links, funktioner eller Tjenester leveret af tredjeparter er ikke en godkendelse af eller garanti for disse Tjenester. Alle vilkår og politikker, der kræves af tredjeparter, forbliver aftaler mellem bruger og tredjepartsleverandører.

Chatrandom INDHOLD

Brugere vil forblive ejere af det Indhold, de opretter eller udfører. Visse funktioner og funktionaliteter på Platformen forbliver den intellektuelle ejendomsret af Chatrandom, herunder uden begrænsning, proprietær tekst, kopi, multimedie, grafik, software, data eller andre oplysninger som angivet på Chatrandom Platformen og som ellers er angivet af Chatrandom (samlet set indholdet af Chatrandom).

LICENSGIVELSE

Brugere skal give Chatrandom og dets partnere en eksklusiv, ubegrænset verdensomspændende licens til at bruge, transmittere og Udføre det indhold, de opretter eller transmitterer via Platformen med det formål at levere tjenesterne, hvilket omfatter Chatrandom Platformen. En sådan anvendelse kan omfatte brugen af bestemt Indhold, herunder, men ikke begrænset til, video, billeder, lydoptagelser eller Brugerbilleder i markedsførings- og reklamematerialer i det omfang, sådant brug er tilladt og autoriseret.

DEFINITION AF VISSE TERMINOLOGIER

Siden Tjenester på Chatrandom giver brugere adgang til vores platform på flere måder - f.eks. via vores mobilapp platform eller fra browsere, der leveres af Chatrandom eller vores tredjeparts datterselskaber. Vi mener, at det er vigtigt at forklare den påtænkte juridiske virkning og brugen af visse terminologier i disse Vilkår og Politikker. I tilfælde af en eventuel konflikt med hensyn til den forståede betydning af følgende udtryk, vil den betydning, der tilskrives i dette afsnit, styre.

KONTI

Denne brug af ordene "Konti", "Adgang" eller "Brug" kan anvendes udvekslende til at gælde for både registrerede brugere og uregistrerede bruger e, der har adgang til platformen, applikationen eller Tjenesterne på Chatrandom på hvilken som helst måde, der diskuteres i disse vilkår. Medmindre andet er angivet, kan disse vilkår ligeledes gælde for brugere af alle typer, medmindre der specifikt skelnes imellem dem. For eksempel kan Chatrandoms Fortrolighedspolitik angive forskelle mellem konto- eller brugertyper med hensyn til de oplysninger, der kræves for levering af den Tjeneste type, som en Bruger måtte have anmodet om.

MODERERING OG GENNEMGANG

Som diskuteret nedenfor kan Chatrandom Teknologien, som udviklet, overvåget og administreret af Chatrandoms tilsynsførende overvåge brugernes aktiviteter, heri beskrevet som "Moderering eller Gennemgang," ved at anvende et system med proprietær, automatisk identifikation, som aktiveres ved rapportering af aktivitet, der menes at være i modstrid med fællesskabets retningslinjer eller disse Tjenestevilkår. Chatrandom hævder ikke at screene brugeraktivitet på forhånd, da størrelsen og den tidsmæssige sammensætning af vores brugere gør en sådan moderering eller gennemgang umulig eller upraktisk. I stedet forlader Chatrandom sig på brugen af proprietære systemer, brugergrupper eller anmodninger fra Brugere om adgang til visse tjenester og funktioner, til at udløse Moderering eller Gennemgang af indhold, aktiviteter eller brug af Chatrandoms tjenester. Chatrandom Teknologi, som overvåget af vores Brugere, tillader levering af Chatrandom platformen på en måde, der fremmer fællesskabsnormer og Politikken for Acceptabel Brug. Chatrandom kan gennemgå eller moderere aktiviteter, når en sådan gennemgang udløses af vores proprietære system, dog foretages Chatrandoms gennemgang og moderering efter vores eget skøn.

Anvendelsen af udtrykkene Moderering eller Gennemgang i forbindelse med hvilken som helst Tjeneste, der er tilgængelig via Chatrandom, må ikke fortolkes som at skabe en forpligtelse eller pligt til at screene, overvåge eller handle på vores Brugeres aktiviteter, undtagen i det omfang de bliver bragt til vores opmærksomhed fra vores Fællesskab eller vores proprietære system.

Politik for ACCEPTABEL BRUG

Din brug af Chatrandom er underlagt alle gældende love og bestemmelser, herunder Netikette, og du er eneansvarlig for indholdet af din kommunikation via Tjenesten, herunder alle websteder og applikationer, hvorigennem Chatrandom tjenesten er tilgængelig. Ved at meddele oplysninger til eller på anden måde bruge enhver kommunikationstjeneste eller anden interaktiv tjeneste, som kan være tilgængelig for dig på eller gennem denne Tjeneste, accepterer du, at du ikke vil uploade, dele, indsende eller på anden måde distribuere eller fremme distribution af noget som helst indhold - herunder tekst, kommunikation, software, billeder, lyde, data eller andre oplysninger - som:

 • Er ulovlig, truende, voldelig, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, misvisende, bedragerisk, krænkende af andres privatliv, skadevoldende, indeholder skildringer af nøgenhed eller simulerer seksuelle handlinger eller på anden måde overtræder vores regler eller politikker.
 • Udgiver sig for at være hvilken som helst person eller enhed - herunder, men ikke begrænset til medarbejdere eller repræsentanter for Chatrandom -- eller er misvisende eller vildledende angående Brugerens identitet til formål, der ikke er begrænset til, men omfatter at få adgang til funktioner eller kampagner, der tilbydes brugere baseret på køn eller andre demografisk identifikation.
 • Plager, chikanerer, nedværdiger eller skræmmer en person eller gruppe af personer på grundlag af religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller handicap;
 • Krænker noget som helst patent, varemærke, handelshemmelighed, ophavsret, reklamationsret eller anden ejendomsret tilhørende hvilken som helst part;
 • Gør brug af tredjepartstjenester eller -funktioner på en sådan måde, at brugerne kan omgå Chatrandoms politikker eller betingelser.
 • Udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, junk eller bulk mail (også kendt som "spam"), kædebreve, enhver anden form for uautoriseret henvendelse eller nogen form for lotteri eller hasardspil;
 • Indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er konstrueret eller tilsigtet at forstyrre, beskadige eller begrænse funktionen af software, hardware eller telekommunikationsudstyr eller beskadige eller opnå uautoriseret adgang til data eller andre oplysninger om eventuelle tredjeparter;
 • Vi påtager os heller ikke noget ansvar for indholdet af Indhold fra eventuelle tredjepartsbrugere af Tjenesten.

Chatrandom MODERERING OG GENNEMGANG

Brugere accepterer og forstår, at Chatrandoms Teknologi som udviklet, overvåget og administreret af Chatrandoms tilsynsfolk skal bruges til moderering eller gennemgang og levering af Chatrandom platformen på en måde, der fremmer fællesskabsnormer og Politik for Acceptabel Brug. Modereringsaktivitet, der udnytter Chatrandoms teknologi, kan omfatte fjernelse af Brugere fra bestemte kanaler eller suspension eller opsigelse af Brugerkonti eller Chatrandom platformen. Hvis der sker eller sandsynligvis vil ske en overtrædelse af disse Brugervilkår eller Politikken for Acceptabel Brug, foretages modereringshandlinger på Chatrandoms eget skøn med henblik på at levere en bedre brugeroplevelse.

Vi kan ikke påtage os at forhåndsscreene eller redigere indhold leveret af brugere, men Chatrandom kan dog, ved hjælp af vores proprietære system, efter eget skøn, træffe foranstaltninger for at forhindre brud på disse Brugervilkår. Handlinger fra Chatrandoms side og fra vores modererings- eller gennemgangssystemer gælder for alle brugere, konti, websteder eller applikationer, der benytter vores proprietære chatplatform.

Moderering og Gennemgang kan resultere i handlinger, der kan variere fra opsigelse af din konto, permanent fjernelse af indhold eller midlertidig konto suspension eller fjernelse af indhold, som vi mener, efter vores eget skøn, muligvis ikke overholder disse brugervilkår. Sådanne handlinger kan træffes, hvor Chatrandom har fastslået, at din brug eller dit indhold udgør en trussel eller viser en tilsidesættelse af disse Brugervilkår eller er en overtrædelse af andre regler for brugeradfærd for vores Tjeneste eller på anden måde er skadelig, ufordelagtig eller unøjagtig. Chatrandom forbeholder sig retten til at tage de ovenfor beskrevne foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, midlertidig afbrydelse eller blokering af konti eller mulighed for at bruge Chatrandom for at efterforske adfærd, brug eller indhold, som Chatrandom med rimelighed mener at udgøre en overtrædelse af disse Brugervilkår.

Under visse omstændigheder, hvor midlertidige Brugersuspensioner er sket for aktiviteter, som vi har rimelig grund til at tro, ikke er ulovlige, kan Chatrandom efter eget skøn give Brugere lov til at betale et gebyr for at fremskynde en intern gennemgang af kontoaktiviteter for at genoprette adgang til kontoen.

Berettigelse til fremskyndelse af tjenester afgøres efter Chatrandoms eget skøn, for gebyrer der offentliggøres eller faktureres til berørte konti. Brugere, der genoprettes, forventes at udvise fortsat overholdelse af disse brugervilkår.

Hvis omstændighederne berettiger det, vil Chatrandom samarbejde fuldt ud med undersøgelser af overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder eller tjenester eller med retshåndhævende myndigheder ved undersøgelse af mistænkte forbrydelser.

Moderering og Gennemgang udføres efter Chatrandoms skøn i det omfang, det udløses af vores proprietære system eller fællesskabsretningslinjer. Chatrandom påtager sig ingen pligt eller forpligtelse til at tage sådanne foranstaltninger og påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller henstand af handlinger. Brugere accepterer, at Chatrandom har ret til at moderere, herunder fjernelse af indhold, og frafalder eventuelle krav mod Chatrandom

SUSPENDERINGSNOTIFIKATION

I henhold til de vilkår, der diskuteres i afsnittet MEDDELELSER nedenfor, vil du, ved din fortsatte Brug af disse tjenester, anses for at have accepteret Modtagelse af kommunikation fra Chatrandom. Hvis der er sket en overtrædelse eller det mistænkes, at en har fundet sted, modtager du en meddelelse via platformen. Denne meddelelse kan indeholde skærmbilleder for at informere dig om det Indhold, der har givet anledning til suspensionen eller den handling, der vælges af vores modererings- og gennemlæsningssystem. Meddelelsen vil omfatte suspensionens Varighed, som efter Chatrandoms eget skøn vil give moderatorer og administratorer tilstrækkelig tid til at undersøge den formodede overtrædelse. Fremskyndede tjenester kan som del af meddelelsen tilbydes til priser, der offentliggøres for dig, som vil give Chatrandoms Modereringssystemer og Administratorer mulighed for at foretage en intern undersøgelse med det samme. Gebyrer opkræves ikke som straf eller tilladelse til at engagere sig i uautoriseret adfærd, men for at kompensere for de ressourcer, der er nødvendige for at foretage en øjeblikkelig gennemgang. Fremskyndede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle tilfælde, hvis en yderligere undersøgelse afgør, at den udviste adfærd eller det leverede indhold er ulovligt, eller hvis Chatrandom bestemmer - efter eget skøn - at din adfærd udgør en vedvarende overtrædelse af disse Brugervilkår, vil din videre brug af Tjenesterne blive afvist. Du accepterer at modtage sådanne meddelelser, og du accepterer desuden, at din brug af Fremskyndede tjenester ikke mindsker din forpligtelse til at overholde Chatrandoms Brugervilkår.

OPLYSNINGER OM INTELLEKTUEL EJENDOM

I henhold til disse brugervilkår defineres "indhold" som information, kommunikation, software, fotos, video, grafik, musik, lyde og andet materiale og tjenester, der kan ses af brugere på vores Tjeneste. Dette omfatter, men er på ingen måde begrænset til, opslagstavler, chat og andet originalt indhold.

Ved at acceptere disse brugervilkår anerkender og accepterer du, at alt indhold, der præsenteres for dig på denne Tjeneste, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love, og at det udelukkende tilhører Chatrandom og/eller dets partnere. Du må kun bruge indholdet som udtrykkeligt godkendt af os eller den specifikke indholdsleverandør. Bortset fra en enkelt kopi, der kun er beregnet til personlig brug, må du ikke kopiere, gengive, ændre, genudgive, uploade, sende, overføre eller distribuere dokumenter eller oplysninger fra denne Tjeneste i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra os eller den specifikke indholdsudbyder, og du er eneansvarlig for at få tilladelse, før du genbruger noget som helst copyright-beskyttet materiale, der er tilgængeligt på denne Tjeneste. Enhver uautoriseret brug af de materialer, der vises på denne Tjeneste, kan krænke ophavsret, varemærker og andre gældende love og kunne medføre strafferetlige eller civile sanktioner.

Hverken vi eller vores partnere garanterer eller repræsenterer, at din brug af materialer, der vises på eller skaffes gennem denne Tjeneste, ikke krænker tredjeparters rettigheder. Se "Brug af Dine Materialer" nedenfor for en beskrivelse af de procedurer, der skal følges, hvis en part mener, at indhold indsendt på denne Tjeneste krænker noget patent, varemærke, handelshemmelighed, ophavsret, publicitetsret eller anden ejendomsret af nogen part.

Al brugerdefineret grafik, ikoner, logoer og servicenavne er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker tilhørende Chatrandom eller dets partnere. Alle andre varemærker eller servicemærker tilhører deres respektive ejere. Intet i disse Brugervilkår giver dig ret til at bruge et varemærke, servicemærke, logo og/eller navnet på Chatrandom eller dets partnere.

BRUGERENS INDHOLD

I henhold til vores Fortrolighedspolitik vil enhver form for kommunikation eller materiale, som du overfører til denne Service eller til os, uanset om det gøres via mail eller på anden måde, og uanset hvorfor, behandles som ikke-fortrolig og ikke-privat. Mens Chatrandom ikke påråber sig ejerskab i eller siger god for Indhold oprettet af Brugere, beholder du som sådan alle rettigheder i sådan kommunikation eller materiale, men du giver dog os og vores udpegede licenshavere en ikke-eksklusiv, fuldt betalt, evig og verdensomspændende ret til kopiere, distribuere, vise, udføre, offentliggøre, oversætte, tilpasse, ændre og ellers bruge sådant materiale til hvilket som helst formål, uanset format eller medie (nu kendt eller endnu ikke kendt), hvori det anvendes.

Send venligst ikke fortrolige eller proprietære oplysninger til os, medmindre vi har aftalt andet skriftligt. Vi kan heller ikke acceptere dine uopfordrede ideer eller forslag, så vær venlig ikke at sende dem til os under nogen omstændigheder.

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi beder dig om at gøre det samme. Hvis du eller nogen som helst bruger af denne Tjeneste mener, at dens ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder er blevet overtrådt af et indlæg på denne Tjeneste, skal du eller brugeren straks underrette vores udpegede agent (som angivet nedenfor). For at være effektiv skal underretningen indeholde:

 • En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv ret, der angiveligt er blevet krænket
 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, der hævdes at være blevet krænket;
 • Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at give os mulighed for at kontakte den klagende part, såsom adresse, telefonnummer og, hvis det er muligt, en elektronisk mailadresse, hvor den klagende kan kontaktes
 • Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller underlagt krænkende aktivitet, og som skal fjernes og rimeligt tilstrækkelige oplysninger til at give os mulighed for at finde materialerne;
 • En erklæring om, at den klagende i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, agenten eller loven;
 • En erklæring om, at oplysningerne i notifikationen er korrekte og, underlagt straf for mened, at klageren er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt krænkes.

I henhold til Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A. Sec. 512 (c), kan vores Udpegede Agent for Underretning om krav for krænkelse af ophavsret kontaktes som angivet nedenfor. Tjenesten vil blive afsluttet for brugere, der gentagne gange krænker ophavsretten, eller for brugere, fra hvilke der gentagne gange modtages påstand om krænkelse af ophavsret.

 

Udpeget Agent for Påstået Krænkelse:

[email protected]

 

Du anerkender og accepterer, at vi ved modtagelse af en meddelelse om påstået krænkelse af ophavsret straks kan fjerne de identificerede materialer fra vores Tjeneste uden ansvar for dig eller nogen anden part, og at krav fra den klagende part og den part, der oprindeligt indlagde materialerne vil blive henvist til De Forenede Nationers Ophavsretskontor for bedømmelse som angivet i Digital Millennium Copyright Act.

ANSVARSFRASKRIVELSE

ALLE MATERIALER OG TJENESTER PÅ DENNE SERVICE LEVERES PÅ "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI OM IKKE-OVERTRÆDELSE. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅNEDE, GARANTERER VI IKKE, AT: (A) TJENESTEN OG MATERIALERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, (B) TJENESTEN OG MATERIALERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI, C) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTERNE ELLER MATERIALERNE VIL VÆRE EFFEKTIVE, NØJAGTIGE ELLER TROVÆRDIGE ELLER D) KVALITETEN AF EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER ELLER OPLYSNINGER, DER KØBES ELLER SKAFFES AF DIG FRA TJENESTEN FRA OS ELLER VORES TILKNYTTEDE PARTER VIL INDFRI DINE FORVENTNINGER ELLER VÆRE FRI FOR MISFORSTÅELSER, FEJL ELLER DEFEKTER.

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE TEKNISKE ELLER ANDRE FEJL, UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. VI KAN FORETAGE ÆNDRINGER I MATERIALERNE OG TJENESTERNE I DENNE TJENESTE NÅR SOM HELST UDEN AT UNDERRETTE DIG. MATERIALERNE PÅ DENNE TJENESTE KAN VÆRE FORÆLDEDE, OG VI FORPLIGTER OS IKKE TIL AT OPDATERE SÅDANNE MATERIALER ELLER TJENESTER.

ANVENDELSEN AF TJENESTERNE ELLER DOWNLOADING ELLER ANDEN TILEGNELSE AF MATERIALER SKER EFTER DIT EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO OG MED DIT SAMTYKKE TIL, AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR EVENTUEL SKADE AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM RESULTAT AF SÅDANNE AKTIVITETER.

Indhold, der er tilgængeligt via denne Tjeneste, repræsenterer ofte meninger og bedømmelser fra en informationsudbyder, bruger eller anden person eller enhed, der ikke er tilknyttet Chatrandom. Vi hverken står inde for eller er ansvarlige for nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen mening, rådgivning eller erklæring fra andre end en autoriseret talsmand for Chatrandom, der udtrykker sig i sin officielle kapacitet. Se venligst de specifikke redaktionelle politikker, der er angivet i forskellige sektioner af denne Tjeneste for yderligere oplysninger; Sådanne politikker er indarbejdet som reference i disse Brugervilkår.

VISSE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER VIL MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Dit eneste retsmiddel og vores fulde ansvar for eventuelle krav som følge af disse Brugervilkår og din brug af denne Tjeneste er begrænset til det beløb, du har betalt os for tjenesterne på Tjenesten i løbet af de to måneder før den handling, der gav anledning til ansvaret.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED VIL VI ELLER VORES SØSTERSELSKABER STÅ ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR SÆRLIGE, STRAFFENDE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER NOGEN SKADER OVERHOVEDET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER UDBYTTE, UANSET OM VI ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG OM ANSVARSTEORIER, SOM OPSTÅR UDEN ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE TJENESTE ELLER FRA EN HJEMMESIDE, DER HENVISES ELLER LINKES TIL FRA DENNE TJENESTE.

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER VIL MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG.

SKADESLØSHOLDELSE

Efter anmodning fra os accepterer du at forsvare, holde skadesløs og fritage os og vores partnere fra alle forpligtelser, krav og udgifter, herunder advokatgebyrer, der måtte opstå som følge af din brug eller misbrug af denne Tjeneste. Vi forbeholder os ret til for egen regning at påtage os det eksklusive forsvar af og kontrol over hvilken som helst sag, du ellers ville holde os skadesløse for, og i så fald vil du samarbejde med os for at fremsætte eventuelle tilgængelige forsvar.

AFTALE OM VOLDGIFT

Alle tvister, kontroverser, meningsforskelle eller krav, der følger af eller vedrører denne kontrakt, herunder eksistensen, gyldigheden, fortolkningen, udførelsen, overtrædelsen eller opsigelsen heraf eller enhver tvist vedrørende forpligtelser uden for kontraktforhold som følge af eller knyttet til den, henvises til og løses endeligt ved voldgift indgivet i henhold til UNCITRAL voldgiftsregler ved hjælp af JAMS Streamlined Arbitration Procedures eller, efter fælles overenskomst, BVI International Arbitration Center (BVIIAC), som ændret via IAC-procedurerne for voldgiftsadministration. Denne kontrakt skal fortolkes i henhold til BVI-loven og De Forenede Nationers konvention om Internationale Salg af Varer, som finder anvendelse på alle spørgsmål vedrørende brugen af denne Tjeneste.

FORBUD MOD GRUPPE- OG REPRÆSENTERENDE SØGSMÅL OG IKKE-INDIVIDUELLE RETSMIDLER

DU OG Chatrandom ER ENIGE OM, AT VI HVER ISÆR KUN KAN ANLÆGGE KLAGER MOD DEN ANDEN PÅ EN INDIVIDUEL BASIS OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER DEL AF EN GRUPPE I ET PÅSTÅET GRUPPE- ELLER REPRÆSENTERENDE SØGSMÅL ELLER RETSSAG, MED MINDRE BÅDE DU OG Chatrandom ER ENIG OM ANDET, KAN FORLIGSMANDEN IKKE KONSOLIDERE ELLER SAMLE MERE END EN PERSONS ELLER PARTS KRAV, OG MÅ IKKE PÅ ANDEN VIS DØMME I NOGEN FORM FOR KONSOLIDERET, REPRÆSENTERENDE ELLER GRUPPESØGSMÅL. ARBITRATOREN MÅ DESUDEN KUN TILKENDE RETSMIDLER (HERUNDER MONETÆR, FORBYDENDE ELLER PÅBYDENDE RETSMIDLER) TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLEPART, DER SØGER RETSMIDLET, OG KUN I DET OMFANG, DER ER NØDVENDIGT FOR AT GIVE DEN HJÆLP, DER ER NØDVENDIG IFØLGE DENNE PARTS INDIVIDUELLE KRAV). EVENTUELLE TILKENDTE RETSMIDLER VIL IKKE HAVE INDVIRKNING PÅ ANDRE BRUGERE.

VOLDGIFTSPROCEDURER

Voldgift er mindre formelt end en retssag i retten. Voldgift anvender en neutral forligsmand i stedet for en dommer eller jury, og domstolsrevision af voldgiftskendelser er meget begrænset. En forligsmand kan dog tildele den samme skadeserstatning og fritagelse, som en domstol kan tildele en person. Alle spørgsmål skal besluttes af forligsmanden, bortset fra, at spørgsmål vedrørende muligheden for voldgift og omfanget eller muligheden for at Håndhæve denne Aftale om Voldgift ("Forbud mod gruppe- og repræsenterende søgsmål og ikke-individuelle retsmidler") skal afgøres af en kvalificeret domstol.

En part, der har til hensigt at søge voldgift, skal først sende den anden en skriftlig meddelelse med anbefalet post, der beskriver sagens natur Rimeligt detaljeret ("Meddelelse"). Meddelelsen til Chatrandom skal sendes til Cogroup Limiteds adresse som angivet nedenfor. Alle oplysninger, der er brug for i meddelelsen, skal fremlægges, herunder en beskrivelse af arten af og grundlaget for de påstande, som parten hævder, samt det ønskede retsmiddel.

Hvis du og Chatrandom ikke kan løse de søgsmål, der er beskrevet i Underretningen, inden for 30 dage efter meddelelsen er sendt, kan du eller Chatrandom indlede voldgift med JAMS. En form for indledning af voldgiftsager er tilgængelig på JAMS hjemmeside på https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Ud over at indsende denne formular med JAMS i overensstemmelse med deres regler og procedurer skal den part, der indleder voldgiften, sende en kopi af den udfyldte blanket til modparten. Du kan sende en kopi til Chatrandom c/o Cogroup Limited på følgende adresse: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer.

Voldgiften skal gennemføres online ved hjælp af JAMS Streamlined Arbitration Procedures. Ved fælles aftale kan voldgiftparterne vælge at anvende BVI International Arbitration Centre (BVIIAC) som ændret via IAC-procedurerne for forligsmæglingsadministration, hvis omstændighederne berettiger. I tilfælde, hvor en personlig høring afholdes, kan du og/eller Chatrandom deltage telefonisk, med mindre forligsmanden kræver andet. I begge tilfælde udpeges én forligsmand, og sagen skal afholdes på engelsk.

Forligsmanden afgør substansen af alle krav i overensstemmelse med BVI-loven og De Forenede Nationers konvention om Internationalt Salg af Varer, herunder anerkendte principper for retfærdighed, og vil respektere alle krav om privilegier, der er anerkendt ved lov. Forligsmanden er ikke bundet af afgørelser i tidligere voldgifter, der involverer andre brugere, men er bundet af afgørelser i tidligere voldgifter, der involverer den samme bruger af Chatrandom i det omfang, det kræves i gældende lovgivning. Forligsmandens kendelse er endelig og bindende, og dommen for forligsmandens kendelse kan indføres hos hvilken som helst domstol, der har jurisdiktion.

VOLDGIFTSOMKOSTNINGER

Ved enhver voldgift, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, skal forligsmanden tildele den vindende part, hvis der er en, de omkostninger og advokatsalærer, der med rimelighed er afholdt af den vindende part i forbindelse med voldgiften. Hvis forligsmanden bestemmer, at en part er den vindende part under omstændigheder, hvor den vindende part vandt på nogle af, men ikke på alle, sine krav og modkrav, kan forligsmanden tildele den vindende part en passende procentdel af omkostninger og advokatgebyrer, der med rimelighed afholdtes af den vindende part i forbindelse med voldgiften.

UADSKILLELIGHED

Med undtagelse af bestemmelser i dette Afsnit vedrørende Aftale om Voldgift ("Forbud mod gruppe- og repræsenterende søgsmål og ikke-individuelle retsmidler"), vil de øvrige dele af denne Aftale om Voldgift stadig gælde, selvom en forligsmand eller domstol beslutter, at en del af denne Aftale om Voldgift er ugyldig eller ikke kan håndhæves. Hvis en forligsmand eller domstol træffer afgørelse om, at visse bestemmelser i denne Aftale om Voldgift ("Forbud mod gruppe- og repræsenterende søgsmål og ikke-individuelle retsmidler") er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil hele denne Aftale om Voldgift være ugyldig. Resten af aftalen og dens Sektion om Juridiske Tvister finder fortsat anvendelse.

FREMTIDIGE ÆNDRINGER AFL AFTALEN OM VOLDGIFT

Uanset enhver bestemmelse i disse Servicevilkår, er du og vi enige om, at hvis vi foretager ændringer i denne Aftale om Voldgift (bortset fra ændringer i eventuelle underretningsadresser eller hjemmesidelink, der er indeholdt her) i fremtiden, skal ændringen ikke gælde for noget krav, der er blevet indgivet i en retssag mod Chatrandom inden ændringsdatoens ikrafttrædelsesdato. Ændringen skal gælde for alle andre tvister eller krav, der er omfattet af Aftalen om Voldgift, og som er opstået eller måtte opstå mellem dig og Chatrandom. Vi underretter dig Om ændringer af denne Aftale om Voldgift ved at angive de ændrede vilkår på Chatrandom.com mindst 30 dage før ændringsdatoen og ved underretning via e-mail.

 

DIVERSE

DELTAGELSE I KAMPAGNER

Fra tid til anden kan denne tjeneste omfatte reklamer, der tilbydes af tredjeparter. Du kan indgå korrespondance med eller deltage i kampagner fra annoncører, der viser deres produkter på denne Tjeneste. Enhver sådan korrespondance eller reklamefremstød, herunder levering af og betaling for varer og tjenesteydelser, samt andre vilkår, garantier eller repræsentationer i forbindelse med sådanne korrespondancer eller kampagner er udelukkende mellem dig og annoncøren. Vi påtager os intet erstatningsansvar, forpligtelse eller andet ansvar for nogen del af en sådan korrespondance eller kampagne.

INTERNATIONAL BRUG

Ved at downloade eller bruge softwaren repræsenterer og garanterer du, at du ikke befinder dig i en jurisdiktion, hvor brugen af disse tjenester er forbudt ved lov, regulering eller eksportkontrol. Selv om denne tjeneste er tilgængelig over hele verden, hævder vi ikke, at materiale på denne tjeneste er passende eller tilgængelig til brug i jurisdiktionen, og adgang til dem fra områder, hvor indholdet er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at få adgang til denne Tjeneste fra andre steder, gør det på eget initiativ og er selv ansvarlige for overholdelse af lokale love. Eventuelle tilbud om eventuelle tjenester og/eller oplysninger i forbindelse med denne Tjeneste er ugyldige, hvor de er forbudt.

AFSLUTNING AF BRUG

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan opsige eller suspendere din adgang til hele eller en del af Tjenesten med eller uden varsel og af hvilken som helst grund, herunder, uden begrænsning, brud på disse Brugervilkår. Enhver formodet svigagtig, misbrugende eller ulovlig aktivitet kan være grund til at afslutte dit medlemskab og kan henvises til relevante retshåndhævende myndigheder.

Ved opsigelse eller suspension, uanset årsagerne, ophører din ret til at bruge de tjenester, der er tilgængelige på denne Tjeneste øjeblikkeligt, med mindre andet er aftalt, og du anerkender og accepterer, at vi øjeblikkeligt kan deaktivere eller slette din konto og alle relaterede oplysninger og filer på din konto og/eller spærre yderligere adgang til sådanne filer eller denne Tjeneste. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle krav eller skader som følge af opsigelse eller suspension eller andre handlinger, vi har truffet i forbindelse med disse Brugervilkår, såvel som at dit ansvar for eventuelle ubetalte gebyrer, skal overleve enhver opsigelse.

MEDDELELSER

Alle meddelelser til en part skal være skriftlige og skal ske enten via mail eller almindelig post. Meddelelser til os skal sendes til kundeservice på [email protected]. Meddelelser til dig kan sendes enten via selve platformen eller til en mailadresse, i det omfang du har leveret en under kontoregistreringen. Derudover kan vi udsende meddelelser eller meddelelser via Tjenesten for at informere dig om ændringer i Tjenesten eller andre vigtige forhold, og sådanne udsendelser skal udgøre varsel til dig.

Eventuelle bemærkninger eller kommunikation under disse Brugervilkår anses for leveret til den part, der modtager en sådan meddelelse, på den leveringsdato, den sendes til dig.

Ved at godkende disse Brugervilkår og bruge disse Tjenester anerkender du, at du har accepteret at modtage sådanne underretninger. Hvis du vil fravælge eventuel kommunikation, kan du gøre det ved at ændre dine kontoindstillinger, hvis en sådan mulighed er tilgængelig, eller på en måde, der er beskrevet nærmere i vores Fortrolighedspolitik.

GENERELT

Du har gennemgået Politikken for acceptabel brug og accepterer, at du ikke må sælge, videresælge, reproducere, duplikere, kopiere eller bruge nogen del af denne Tjeneste til kommercielle formål eller forsøge at spamme eller på anden måde afbryde eller forstyrre denne tjeneste.

Bestemmelserne i disse Brugervilkår er beregnet til at være adskillelige. Hvis en bestemmelse i disse Brugervilkår af en eller anden grund erklæres ugyldig eller som ikke kan håndhæves, helt eller delvist i hvilken som helst jurisdiktion, skal denne bestemmelse for så vidt angår denne jurisdiktion være ineffektiv i det omfang den således er ugyldig eller ikke kan håndhæves, uden at det på nogen måde påvirker gyldigheden eller håndhævelsen heraf i enhver anden jurisdiktion eller de øvrige bestemmelser heri for alle jurisdiktioner.

Der eksisterer intet joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og Chatrandom som følge af disse Brugervilkår. Manglende håndhævelse fra Chatrandoms side af eventuelle rettigheder eller bestemmelser i disse Servicevilkår udgør ikke et frafald af sådanne rettigheder eller bestemmelser, medmindre dette er anerkendt og accepteret af Chatrandom skriftligt.

Ud over eventuelle fritagelser som følge af gældende lov, fritages vi for ansvar i forbindelse med manglende levering eller forsinkelse i leveringen af produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores Tjeneste som følge af eventuelle begivenheder uden for vores rimelige kontrol, hvad enten disse kunne forudses af en af parterne, herunder men ikke begrænset til arbejdsforstyrrelser, krig, brand, ulykke, ugunstigt vejr, manglende evne til at sikre transport, statslige handlinger eller reguleringer og andre årsager eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol, uanset om de ligner dem, der er nævnt ovenfor.

Disse Brugervilkår udgør sammen med alle gældende politikker hele aftalen mellem dig og Chatrandom.

Enhver manglende håndhævelse eller udøvelse fra vores side af hvilken som helst bestemmelse i disse Brugervilkår eller beslægtede rettigheder vil ikke udgøre et frafald af denne rettighed eller bestemmelse.

Politikkerne på vores websteder kan ændres fra tid til anden. Ændringer træder i kraft, når vi offentliggør dem via Tjenesten på Chatrandom.