Dette dokument er skrevet og skal fortolkes på engelsk. Dokumentet leveres på et andet sprog end engelsk for nemheds skyld.

Meddelelse om tvistbilæggelse: Disse aftaler indeholder bestemmelser, der regulerer, hvordan fordringer, som du og vi måtte have mod hinanden, bliver løst (Se voldgift nedenfor), herunder en aftale og forpligtelse til at mægle i tvister, hvilket vil kræve, at du indsender krav, du har mod os, til bindende voldgift. Læs venligst voldgiftsbestemmelsen i denne aftale, da den påvirker dine rettigheder i henhold til denne aftale.

Chatrandom vilkår-i-brug aftale

Senest opdateret: 1. maj 2019

Accept af aftalen

Denne aftale om brugsvilkår indgås mellem dig og Cogroup Limited, et aktieselskab, der er stiftet i henhold til lovene i England og Wales ("virksomhed", "vi" eller "os"). Følgende vilkår, sammen med alle dokumenter, som de udtrykkeligt inkorporerer ved henvisning (samlet kaldet denne "aftale"), regulerer din adgang til og brug af den interaktive chat-og kamera streamingtjeneste via selskabets hjemmeside, der er placeret på Chatrandom.com ("hjemmesiden") og virksomhedens mobil applikation (samlet kaldet "Chatrandom"), herunder indhold, funktionalitet og tjenester, der tilbydes på eller via Quackle ("tjenesterne"), uanset om det er gæst eller en registreret bruger.

Læs venligst denne aftale omhyggeligt, før du begynder at bruge Chatrandom. Ved at downloade mobilapplikationen, få adgang til webstedet, gøre brug af tjenesten eller klikke for at acceptere eller godkende denne aftale, når denne mulighed er stillet til rådighed for dig, accepterer du at være bundet og overholde denne aftale og vores acceptable Brug politik ("AUP"). Hvis du ikke ønsker at acceptere denne aftale eller AUP, må du ikke tilgå eller bruge Chatrandom.

Chatrandom tilbydes og er tilgængelig for brugere, der er 18-årige eller ældre. Ved at bruge Chatrandom, du angiver, at du er af lovlig alder til at indgå en bindende kontrakt med selskabet og opfylde alle de ovennævnte betingelser for støtteberettigelse. Hvis du ikke opfylder alle disse krav, må du ikke få adgang til eller bruge Chatrandom.

Ændringer af aftalen

Vi kan revidere og opdatere denne aftale fra tid til anden efter vores eget skøn. Alle ændringer er effektive straks, når vi sender dem og gælder for al adgang til og brug af Chatrandom bagefter. Eventuelle ændringer af bestemmelserne om tvistbilæggelse i gældende lov og jurisdiktion gælder dog ikke for tvister, som parterne faktisk har givet meddelelse om på eller før den dato, hvor ændringen er lagt ud på Chatrandom.

Din fortsatte brug af Chatrandom efter udstationering af den reviderede aftale betyder, at du accepterer ændringerne. Du forventes at tjekke denne webside ofte, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig.

Adgang til Chatrandom og kontosikkerhed

Vi kan trække eller ændre Chatrandom, og enhver tjeneste eller materiale, vi leverer på Chatrandom, efter vores eget skøn uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis en del af Chatrandom af en eller anden grund ikke er tilgængelig på noget tidspunkt eller i nogen periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til alle eller dele af Chatrandom til brugere, herunder registrerede brugere.

Du er ansvarlig for:

 • Gør alle arrangementer er nødvendige for dig at have adgang til Chatrandom.

 • At sikre, at alle personer, der har adgang til Chatrandom via din Internet forbindelse, er opmærksomme på denne aftale og overholder den.

For at få adgang til Chatrandom eller nogle af de ressourcer, det tilbyder, kan du blive bedt om at give visse registreringsoplysninger eller andre oplysninger. Det er en betingelse for din brug af Chatrandom, at alle de oplysninger, du giver os, er komplette. Du anerkender, at alle oplysninger, du giver til at registrere med Chatrandom eller på anden måde, herunder gennem brug af eventuelle interaktive funktioner på Chatrandom, er underlagt vores fortrolighedspolitik, og du samtykke til alle handlinger, vi tager med hensyn til din oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Hvis du vælger, eller er forsynet med, et Brugernavn, en adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive dem til nogen anden person eller enhed. Du anerkender også, at din konto er personlig for dig og vil ikke give nogen anden person adgang til Chatrandom eller dele af den ved hjælp af dit Brugernavn, din adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger. Du vil straks underrette os om uautoriseret adgang til eller brug af dit Brugernavn eller din adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du skal også sørge for, at du logger ud af din konto i slutningen af hver session. Du bør være særlig forsigtig, når du får adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke kan se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger.

Vi har ret til at deaktivere ethvert Brugernavn, kodeord eller anden identifikator, uanset om det er valgt af dig eller leveret af os, til enhver tid efter vores eget skøn af en eller anden grund, herunder hvis du efter vores mening har overtrådt nogen bestemmelse i denne aftale.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Chatrandom og hele dens indhold, funktioner og funktionalitet (herunder alle oplysninger, software, tekst, displays, billeder, video, og lyd, og design, udvælgelse og arrangement af det) ejes af selskabet, dets licensgivere, eller andre udbydere af denne materiale og er beskyttet af ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsret love.

Denne aftale tillader dig at bruge Chatrandom til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke reproducere, distribuere, modificere, skabe afledte værker af, offentligt display, offentligt udføre, genudgive, downloade, opbevare eller overføre noget af materialet på Chatrandom, undtagen som følger:

 • Din computer kan midlertidigt opbevare kopier af disse materialer i RAM, der er forbundet med din adgang til og visning af disse materialer.

 • Du kan gemme filer, der automatisk cachelagres af din webbrowser til brug for skærmforbedringer.

 • Du kan udskrive eller downloade en kopi af et rimeligt antal sider på webstedet til din egen personlige, ikke-kommercielle brug og ikke til yderligere reproduktion, udgivelse eller distribution.

 • Du kan downloade en enkelt kopi af Chatrandom mobil applikation til din mobile enhed udelukkende til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, på betingelse af, at du accepterer at være bundet af vores slutbrugerlicensaftale for disse applikationer.

 • Hvis vi leverer funktioner til sociale medier med bestemt indhold, kan du udføre de handlinger, der er aktiveret med disse funktioner.

Du må ikke:

 • Rediger kopier af alle materialer fra Chatrandom.

 • Brug illustrationer, fotografier, video-eller lydsekvenser eller grafik separat fra den ledsagende tekst.

 • Slet eller ændr eventuelle meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder fra kopier af materialer fra Chatrandom.

Du må ikke få adgang til eller bruge til kommercielle formål nogen del af Chatrandom eller nogen tjenester eller materialer til rådighed via Chatrandom.

Hvis du udskriver, kopierer, redigerer, downloader eller på anden måde bruger eller giver nogen anden person adgang til nogen del af Chatrandom i strid med denne aftale, vil din ret til at bruge Chatrandom ophøre med det samme, og du skal efter vores valg returnere eller destruere alle kopier af materialer, du har lavet. Ingen interesse i eller til Chatrandom eller noget indhold på Chatrandom overføres til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, er reserveret af selskabet. Enhver brug af Chatrandom, som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, er et brud på denne aftale og kan krænke ophavsret, varemærker og andre love.

Varemærker

Firmanavnet, termen Chatrandom®, firmalogoet og alle relaterede navne, logoer, produkt-og tjenestenavne, design og slogans er servicemærker og varemærker tilhørende selskabet eller dets associerede selskaber eller licensgivere. Du må ikke bruge disse mærker uden virksomhedens skriftlige tilladelse. Alle andre navne, logoer, produkt-og tjenestenavne, design og slogans på Chatrandom er servicemærker og varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Forbudte anvendelser

Du må kun bruge Chatrandom til lovlige formål og i overensstemmelse med denne aftale. Du må ikke bruge Chatrandom:

 • På nogen måde, der overtræder gældende føderale, stats, nationale, lokale eller internationale love eller regler (herunder eventuelle love om eksport af data eller software til og fra USA eller andre lande).

 • Med henblik på at udnytte, skade, eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold, beder om personligt identificerbare oplysninger, eller på anden vis.

 • At sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke overholder de indholdsstandarder , der er angivet i denne aftale eller i AUP.

 • At overføre eller anskaffe afsendelse af reklamer eller reklamemateriale uden vores skriftlige samtykke, herunder "junk mail", "kædebrev", "spam" eller enhver anden lignende opfordring.

 • At repræsentere eller forsøge at udgive sig for at være virksomheden, en medarbejder i firmaet, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed (herunder ved hjælp af mailadresser eller brugernavne, der er tilknyttet en af ovenstående).

 • At engagere sig i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer nogens brug eller nydelse af Chatrandom, eller som, som bestemt af os, kan skade selskabet eller brugere af Chatrandom eller udsætte dem for ansvar.

Derudover må du ikke:

 • Brug Chatrandom på enhver måde, der kan deaktivere, overbelaste, skade, eller forringe webstedet eller forstyrre enhver anden parts brug af Chatrandom, herunder deres evne til at engagere sig i realtid aktiviteter gennem Chatrandom.

 • Brug enhver robot, Spider, eller anden automatisk enhed, proces, eller midler til at få adgang til Chatrandom til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af noget af materialet på Chatrandom.

 • Brug enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på Chatrandom eller til andre uautoriserede formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.

 • Brug enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte bearbejdning af Chatrandom.

 • Introducere vira, trojanske heste, orme, logik bomber, eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadelige.

 • Forsøg at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre nogen dele af Chatrandom, den server, Chatrandom er lagret på, eller en server, computer eller database, der er forbundet til Chatrandom.

 • Angrib Chatrandom via et Denial-of-service-angreb eller et distribueret Denial-of-service-angreb.

 • Ellers forsøge at forstyrre den korrekte bearbejdning af Chatrandom.

Bruger bidrag

Chatrandom indeholder chat og andre interaktive funktioner (samlet kaldet "interaktive tjenester"), der giver brugerne mulighed for at sende, sende, udgive, vise eller overføre til andre brugere eller andre personer ("post") indhold eller materialer (samlet " Bruger bidrag") på eller via Chatrandom.

Alle bruger bidrag skal overholde de indholdsstandarder , der er angivet i denne aftale og i AUP.

Alle bruger bidrag, du sender til Chatrandom, betragtes som ikke-fortrolige og ikke-proprietære. Ved at give enhver bruger bidrag på Chatrandom, du hermed give os og vores associerede selskaber og tjenesteydere, og hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere, og tildeler en licens til at bruge, reproducere, modificere, udføre, vise, distribuere og ellers videregive eventuelle bruger bidrag til tredjeparter til noget formål, medmindre andet er fastsat i vores fortrolighedspolitik.

Du angiver, at:

 • Du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til bruger bidrag og har ret til at tildele den licens, der er givet ovenfor, til os og vores associerede selskaber og tjenesteudbydere, og hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere og erhververe.

 • Alle dine bruger bidrag gør og vil overholde denne aftale.

Du anerkender, at du er ansvarlig for eventuelle bruger bidrag, du indsender eller bidrager med, og at du, ikke virksomheden, har det fulde ansvar for indholdet, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og hensigtsmæssighed.

Vi er ikke ansvarlige, eller ansvarlige over for nogen tredjepart, for indholdet eller nøjagtigheden af eventuelle bruger bidrag indsendt af dig eller nogen anden Chatrandom bruger.

Overvågning og håndhævelse; Opsigelse

Vi kan:

 • Fjerne eller nægte at skrive nogen bruger bidrag for nogen eller ingen grund efter vores eget skøn.

 • Foretage enhver handling med hensyn til ethvert bruger bidrag, som vi anser for nødvendigt eller hensigtsmæssigt efter vores eget skøn, herunder hvis vi mener, at dette bruger bidrag overtræder denne aftale, herunder indholds standarderne, krænker AUPkrænker enhver intellektuel ejendomsrettighed eller anden rettighed tilhørende en person eller enhed, truer den personlige sikkerhed for brugere af Chatrandom eller offentligheden, eller kan skabe ansvar for selskabet.

 • Tage passende retslige skridt, herunder henvisning til retshåndhævelse, for enhver ulovlig eller uautoriseret brug af Chatrandom.

 • Opsige eller suspendere din adgang til hele eller en del af Chatrandom for nogen eller ingen grund, herunder enhver overtrædelse af denne aftale eller AUP.

Vi vil samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder eller retskendelse, der anmoder om eller leder os til at afsløre identiteten eller andre oplysninger om nogen udstationering materiale på eller gennem Chatrandom. Du giver afkald på og holder selskabet og dets associerede selskaber, licenstagere og tjenesteydere skadesløs for ethvert krav, der måtte følge af enhver handling, der er truffet af en af de foregående parter under eller taget som følge af undersøgelser foretaget af enten disse parter eller loven retshåndhævende myndigheder.

Men vi påtager os ikke at gennemgå materiale, før det er udstationeret på Chatrandom og kan ikke sikre hurtig fjernelse af anstødeligt materiale, efter at det er blevet indsendt. Derfor påtager vi os intet ansvar for enhver handling eller passivitet vedrørende transmissioner, kommunikation eller indhold, der leveres af en bruger eller tredjepart. Vi har intet ansvar eller ansvar over for nogen for præstation eller manglende opfyldelse af de aktiviteter, der er beskrevet i dette afsnit.

Indhold standarder

Disse indholdsstandarder og dem, der er angivet i AUP , gælder for alle bruger bidrag og brug af interaktive tjenester. Bruger bidrag skal i deres helhed overholde alle gældende føderale, stats, nationale, lokale og internationale love og bestemmelser. Bruger bidrag må ikke:

 • Indeholder ethvert materiale, der er ærekrænkende, obskønt, uanstændigt, krænkende, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, provokerende eller på anden måde stødende.

 • Fremme seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale, vold eller diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.

 • Krænke ethvert patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden intellektuel ejendom eller andre rettigheder tilhørende nogen anden person.

 • Krænke de juridiske rettigheder (herunder retten til offentlighed og privatliv) for andre eller indeholde materiale, der kan give anledning til et civilt eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende love eller bestemmelser, eller som på anden måde kan være i modstrid med denne aftale og vores Fortrolighedspolitik.

 • Være tilbøjelige til at bedrage enhver person.

 • Fremme enhver ulovlig aktivitet, eller fortaler, fremme, eller hjælpe nogen ulovlig handling.

 • Årsag irritation, ulejlighed, eller unødvendig angst eller være tilbøjelige til at forstyrre, genere, alarm, eller irritere nogen anden person.

 • Udgive dig for at være en person eller give urigtige oplysninger om din identitet eller tilhørsforhold til en person eller organisation.

 • Involvere kommercielle aktiviteter eller salg, såsom konkurrencer, sweepstakes, og andre salgsfremmende foranstaltninger, byttehandel, eller reklame.

 • Giv indtryk af, at de hidrører fra eller er godkendt af os eller en anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

Krænkelse af ophavsret

Hvis du mener, at eventuelle bruger bidrag krænker din ophavsret, kan du se vores ophavsretspolitik for instruktioner om at sende os en meddelelse om krænkelse af ophavsret. Det er selskabets politik at opsige brugerkonti for gentagne krænkere.

Tillid til oplysninger indsendt

De oplysninger, der præsenteres på eller via Chatrandom, stilles udelukkende til rådighed til generelle informationsformål. Vi yder ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændighed eller brugbarhed af disse oplysninger. Enhver tillid du placerer på disse oplysninger er strengt på egen risiko. Vi fralægger os ethvert ansvar og ansvar som følge af, at du eller enhver anden besøgende til Chatrandom, eller af enhver, der kan blive informeret om noget af indholdet, har tillid til disse materialer.

Chatrandom indeholder indhold, der leveres af tredjeparter, herunder materialer, der leveres af andre brugere og tredjepartslicensgivere, syndikatorer, aggregatorer eller rapporteringstjenester. Alle udsagn eller meninger udtrykt i disse materialer, og alle artikler og svar på spørgsmål og andet indhold, bortset fra indholdet leveres af selskabet, er udelukkende udtalelser og ansvar for den person eller enhed, der leverer disse materialer. Disse materialer afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens mening. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materialer, der leveres af tredjeparter.

Ændringer i Chatrandom

Vi kan opdatere indholdet på Chatrandom fra tid til anden, men indholdet er ikke nødvendigvis komplet eller opdateret. Ethvert materiale på Chatrandom kan være forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere dette materiale.

Oplysninger om dig og dine besøg på Chatrandom

Alle oplysninger, vi indsamler på Chatrandom, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Ved at bruge Chatrandom accepterer du alle handlinger, som vi har truffet med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

Online køb

Tilbagevendende fakturering. Ved at starte dit VIP-medlemskab og give eller udpege en betalingsmetode bemyndiger du vores autoriserede betalingsbehandler til at opkræve dit VIP-medlemskabsgebyr til den kurs, der var gældende, da du oprindeligt tilmeldte dig, og eventuelle andre opkrævninger, du måtte pådrage dig i forbindelse med din brug af Chatrandom, såsom skatter eller mulige transaktionsgebyrer. Dit VIP-medlemskab fortsætter i den periode, du vælger, og i slutningen af den forudbetalte startperiode fornys det automatisk for yderligere forudbetalte perioder af samme længde. Du skal opsige dit VIP-medlemskab, før det fornys, for at undgå fakturering af den næste abonnements medlemskabs gebyrer til din betalingsmetode. Din konto vil automatisk blive opkrævet til de satser, der var gæld ender på det tidspunkt, du oprindeligt tilmeldte dig.

Prisændringer. Vi kan justere priser for vores service eller komponenter af det på nogen måde og til enhver tid, som vi kan afgøre efter vores eget skøn.

Faktureringscyklus. VIP-medlemsgebyret for vores service vil blive faktureret i begyndelsen af den betalende del af dit medlemskab og hver faktureringscyklus bagefter, som angivet på betalingssiden på tidspunktet for første køb, indtil du annullerer dit medlemskab.

Fakturering tvister. Hvis du mener, at vi har opkrævet dig ved en fejl, skal du underrette os eller vores autoriserede betalingsbehandler skriftligt senest 30 dage efter, at du har modtaget den faktureringsopgørelse, hvor fejlen først dukkede op. Hvis du undlader at underrette inden for denne frist på 30 dage, frafalder du eventuelle omstridte gebyrer. Du skal indsende eventuelle faktureringstvister skriftligt ved hjælp af kontaktformularen eller ved at kontakte vores autoriserede betalingsbehandler direkte på https://cs.segpay.com/. Angiv venligst en detaljeret redegørelse for arten og størrelsen af de omstridte gebyrer. Vi vil rette eventuelle fejl i en regning og tilføje eller kreditere dem mod dine fremtidige betalinger.

Ingen refusioner. Betalingerne kan ikke refunderes, og der er ingen refusion eller kreditter for delvist brugte perioder, bortset fra at vi kan godkende en refusion i form af en kredit på anmodning, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Hvis du mener, at der foreligger usædvanlige omstændigheder, bedes du kontakte os og forklare de omstændigheder, som du mener fortjener en refusion. Vi lover ikke, at vi vil give dig en refusion. Hvis vi giver dig en refusion, vil vi udstede tilbagebetaling i form af gratis tjenester eller en kredit til den betalingsmetode, du brugte til dit køb; Vi vil ikke gøre restitutioner i form af kontanter eller check. Ydelse af en refusion i ét tilfælde berettiger dig ikke til en tilbagebetaling i fremtiden for lignende tilfælde; heller ikke forpligte os til at yde restitutioner i fremtiden, under nogen omstændigheder.

Annullering. Du kan til enhver tid opsige dit VIP-medlemskab, og du vil fortsat have adgang til VIP-medlemskabs fordelene i slutningen af din faktureringscyklus. Hvis du vil annullere dit VIP-medlemskab, skal du klikke på "min konto" og derefter klikke på "Annuller medlemskab". Hvis du har brug for hjælp til at opsige dit medlemskab, skal du kontakte vores Faktureringssupport afdeling.

Link til Chatrandom og sociale medier funktioner

Du kan linke til vores hjemmeside, på betingelse af, at du gør det på en måde, der er fair og juridisk og ikke skader vores omdømme eller drage fordel af det, men du må ikke etablere et link på en måde, der tyder på nogen form for Association , godkendelse, eller påtegning fra vores side uden vores udtrykkelige skriftligt samtykke.

Chatrandom kan give visse sociale medier funktioner, der giver dig mulighed for at:

 • Link fra din egen eller visse tredjepartswebsteder til bestemt indhold på Chatrandom.

 • Send mails eller anden kommunikation med bestemt indhold eller links til bestemt indhold på Chatrandom.

 • Forårsage begrænsede dele af indhold på Chatrandom, der skal vises eller synes at blive vist på din egen eller visse tredjepartswebsteder.

Du må kun bruge disse funktioner, som de er leveret af os, og udelukkende med hensyn til det indhold, de vises med, og ellers i overensstemmelse med eventuelle yderligere vilkår, vi giver med hensyn til disse funktioner. Med forbehold af ovenstående må du ikke:

 • Opret et link fra ethvert websted, der ikke ejes af dig.

 • Få vist webstedet eller dele af det, eller se ud til at blive vist ved f. eks. indramning, dybe links eller in-line-sammenkædning på et hvilket som helst andet websted.

 • Link til en anden del af hjemmesiden end hjemmesiden.

 • Ellers skal du foretage dig noget med hensyn til materialerne på dette websted, som ikke er i overensstemmelse med andre dele af denne aftale.

Det websted, hvorfra du linker, eller hvor du gør bestemt indhold tilgængeligt, skal i alle henseender overholde de indholdsstandarder , der er angivet i denne aftale og i AUP.

Du vil samarbejde med os i at forårsage enhver uautoriseret indramning eller sammenkædning straks at stoppe. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde link tilladelse uden varsel.

Vi kan deaktivere alle sociale medier funktioner og eventuelle links til enhver tid uden varsel i vores skøn.

Links fra Chatrandom

Hvis Chatrandom indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til din bekvemmelighed. Dette omfatter links, der er indeholdt i reklamer, herunder bannerreklamer og sponsorerede links. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer og påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Hvis du beslutter at få adgang til nogen af de tredjepartswebsteder, der er knyttet til Chatrandom, du gør det helt på egen risiko og underlagt vilkårene for brug for disse hjemmesider.

Geografiske begrænsninger

Ejeren af Chatrandom er baseret i Det Forenede Kongerige. Vi gør ingen påstande om, at Chatrandom eller noget af dets indhold er tilgængeligt eller passende uden for Det Forenede Kongerige. Adgang til Chatrandom er muligvis ikke lovlig for visse personer eller i visse lande. Hvis du har adgang til Chatrandom fra lande uden for Det Forenede Kongerige, gør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse af lokale love.

Garantifraskrivelser

Du forstår, at vi ikke kan og ikke garantere eller garanterer, at filer, der er tilgængelige for download fra internettet eller Chatrandom vil være fri for vira eller anden destruktiv kode. Du er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter til at opfylde dine særlige krav til anti-virusbeskyttelse og nøjagtighed af data input og output, og for at opretholde et middel uden for Chatrandom for enhver rekonstruktion af enhver mistede data. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af et distribueret Denial-of-service-angreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af Chatrandom eller nogen tjenester eller genstande opnået gennem Chatrandom eller til din downloading af ethvert materiale, der er udstationeret på det, eller på et websted, der er knyttet til det.

Din brug af Chatrandom, dens indhold, og eventuelle tjenester eller genstande opnået gennem Chatrandom er på egen risiko. Chatrandom, dens indhold, og alle tjenester eller genstande opnået gennem Chatrandom leveres "som det er" og "som tilgængelig", uden nogen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. Hverken selskabet eller nogen person, der er forbundet med selskabet, yder nogen garanti eller repræsentation med hensyn til fuldstændighed, sikkerhed, pålidelighed, kvalitet, nøjagtighed eller tilgængelighed af Chatrandom. Hverken selskabet eller nogen associeret med selskabet repræsenterer eller garanterer, at Chatrandom, dets indhold, eller nogen tjenester eller genstande opnået gennem Chatrandom vil være nøjagtige, pålidelige, fejlfri, eller uafbrudt, at defekter vil blive korrigeret, at Chatrandom eller den server, der gør det tilgængeligt er fri for vira eller andre skadelige komponenter, eller at Chatrandom eller nogen tjenester eller genstande opnået gennem Chatrandom ellers vil opfylde dine behov eller forventninger.

Selskabet fraskriver sig alle garantier af enhver art, uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået, lovbestemt eller på anden måde, herunder garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse, og egnethed til bestemte formål.

Ovenstående påvirker ikke garantier, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder vil selskabet, dets associerede selskaber eller deres licensgivere, tjenesteydere, medarbejdere, agenter, officerer eller direktører være ansvarlige for skader af nogen art, under nogen juridisk teori, der udspringer af eller i forbindelse med din brug, eller manglende evne til at bruge, Chatrandom, noget indhold på Chatrandom, eller nogen tjenester eller genstande opnået gennem Chatrandom, herunder eventuelle direkte, indirekte, særlige, HÆNDELIGE, følgeskader eller straffende erstatning, herunder personskade, smerte og lidelse, følelsesmæssig nød, tab af indtægter, tab af overskud, tab af forretning eller forventede besparelser, tab af brug, tab af goodwill, tab af data, og uanset om forårsaget af tort (herunder uagtsomhed), misligholdelse af kontrakten, eller på anden måde, selv om det kan forudses.

I videst muligt omfang fastsat ved lov, vil under ingen omstændigheder det kollektive ansvar for selskabet og dets datterselskaber og associerede selskaber, og deres licensgivere, tjenesteydere, medarbejdere, agenter, officerer og direktører, til enhver part (uanset hvilken form for handling, Uanset om det er i kontrakt, erstatningsret eller på anden måde) overstiger den største af $250 eller det beløb, du har betalt til selskabet for den gældende tjeneste i de sidste tre måneder, ud af hvilken ansvar opstod.

Den ovenfor beskrevne ansvarsbegrænsning gælder ikke for erstatningsansvar som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse eller død eller legemsbeskadigelse forårsaget af produkter, som du har købt gennem websitet.

Erstatning

Du vil forsvare, skadesløsholde og uskadeliggøre selskabet, dets associerede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere samt deres og deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, kontrahenter, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og rettighedsindehavere fra og mod enhver fordringer, passiver, skader, domme, præmier, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af denne aftale eller AUP eller din brug af Chatrandom, herunder din bruger Bidrag, enhver brug af Chatrandom indhold, tjenester og produkter, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i denne aftale eller AUP eller din brug af oplysninger indhentet fra Chatrandom.

Gældende lov og jurisdiktion

Loven om de britiske Jomfruøer regulerer alle spørgsmål vedrørende Chatrandom og denne aftale samt enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til den (i hvert enkelt tilfælde, herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) uden at gennemføre et valg eller en konflikt mellem loven bestemmelse eller regel (uanset om det er de britiske Jomfruøer eller andre jurisdiktioner).

Enhver retssag, handling, eller procedure, der udspringer af, eller relateret til denne aftale eller Chatrandom ikke er genstand for voldgift vil blive anlagt udelukkende ved domstolene i de britiske Jomfruøer beliggende i Road Town, Tortola, selv om vi kan bringe enhver kulør, handling, eller gå imod dig for overtrædelse af denne aftale i dit bopælsland eller et andet relevant land. Du frafalder alle indsigelser mod udøvelsen af jurisdiktion over dig ved disse domstole og til værneting i disse domstole.

Voldgift –Læs venligst følgende klausul omhyggeligt – det kan i væsentlig grad påvirke dine juridiske rettigheder, herunder din ret til at fil en retssag i retten

Efter selskabets eget skøn kan det kræve, at du indsender enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, AUP, eller brug af Chatrandom til endelig og bindende voldgift med voldgift resolution Services, Inc. (Ars). Parterne vil overholde alle regler for ARS, som findes på deres hjemmeside på www.arbresolutions.com. Hvis ARS ikke er til rådighed, vil parterne underkaste sig bindende voldgift ved BVI'S internationale voldgifts Center i overensstemmelse med dens regler og procedurer for administration af voldgift. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statsborger. eller en lokal domstol eller et agentur, vil have enekompetence til at løse alle tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen, eksigibiliteten eller dannelsen af denne aftale, herunder ethvert krav om, at hele eller dele af denne aftale er ugyldig eller omstødelig. Voldgiften vil blive gennemført på engelsk. Hver part vil være ansvarlig for at betale enhver arkivering, administrative og voldgiftsmand gebyrer i forbindelse med voldgift. Voldgiftsdommeren kan give enhver lettelse, der ville være til rådighed i en domstol på lov eller i egenkapitalen, bortset fra at voldgiftsdommeren ikke skal tildele straffende eller eksemplarisk erstatning, eller skader på anden måde begrænset eller udelukket i denne aftale. Voldgiftsmandens pris vil omfatte omkostninger til voldgift, rimelige juridiske gebyrer og rimelige omkostninger for sagkyndige og andre vidner. Hvis en part undlader at betale en tildeling, kan kendelsen konverteres til en dom afsagt af en domstol med kompetent jurisdiktion. Medmindre loven kræver det, vil hverken en part eller en voldgiftsmand afsløre eksistensen, indholdet eller resultaterne af nogen voldgift i henhold til denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra begge parter.

Afkald på kollektivt søgsmål

Alle krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, AUP, eller Chatrandom skal bringes i parternes individuelle kapacitet, og ikke som en sagsøger eller klassemedlem i nogen påståede klasse eller repræsentative procedure, og medmindre vi er enige om andet skriftligt, voldgiftsdommeren må ikke konsolidere mere end én persons krav.

Begrænsning af tid til Filkrav

Enhver årsag til handling eller krav, du måtte have som følge af eller i forbindelse med denne aftale, AUP, eller Chatrandom skal påbegyndes inden for et år efter årsagen til sagen påløber, ellers, at årsagen til handling eller krav er permanent udelukket.

Afkald og uafhængighed

Ingen afkald fra selskabet på nogen vilkår, der er angivet i denne aftale, vil blive anset for en yderligere eller fortsat afkald på dette vilkår eller en afkald på et andet vilkår, og enhver misligholdelse af selskabet til at hævde en rettighed eller bestemmelse i henhold til denne aftale vil ikke udgøre en afkald på denne riggen HT eller bestemmelse.

Hvis en bestemmelse i denne aftale indehaves af en domstol eller en anden domstol med kompetent jurisdiktion til at være ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve af en eller anden grund, vil denne bestemmelse blive elimineret eller begrænset til et minimum, således at de resterende bestemmelser i denne aftalen vil fortsætte med fuld virkning.

Californien brugere og beboere

Hvis en klage hos os ikke er tilfredsstillende løst, kan du kontakte klage assistance enheden i afdelingen for forbrugertjenester i California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk ved (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

Hele aftalen

Denne aftale og AUP udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden om Chatrandom og tjenesterne og tilsidesætter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftlige og mundtlige, vedrørende Chatrandom og tjenesterne. Yderligere vilkår kan også gælde for bestemte dele, tjenester eller funktioner i Chatrandom. Alle disse yderligere vilkår er indarbejdet i denne henvisning i denne aftale.

Feedback

Vi opfordrer dig til at give feedback om Chatrandom. Men vi vil ikke behandle et forslag eller en idé, som du giver, som fortroligt, og intet i denne aftale vil begrænse vores ret til at bruge, overdrage, offentliggøre, udgive eller på anden måde udnytte feedback uden betaling til dig.

Engelsk

Selskabet udarbejdede denne aftale på engelsk. Alle oversættelser, der tilbydes, er kun til praktiske formål. Ingen oversættelse til andre sprog vil blive brugt til at fortolke eller fortolke denne aftale. Alle tjenester, support, meddelelser, betegnelser, specifikationer og kommunikation vil blive leveret på engelsk.

Dine kommentarer og bekymringer

Alle meddelelser om påstande om krænkelse af ophavsret skal sendes til den ophavsretsagent, der er angivet i vores ophavsretspolitik , på den måde og med de midler, der er angivet i den.

Al anden feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og andre meddelelser vedrørende Chatrandom bør rettes til: [email protected].