CHATRANDOM BETINGELSER FOR BRUG

Effetiv fra, dato: 01/02/2011
Opdateret: 15/08/2012

Velkommen til www.ChatRandom.com ( “Hjemmesiden”) og samarbejdspartnere (kollektivt, “ChatRandom”,”vi” og “os”). ChatRandom tilbyder ydelserne på denne hjemmeside (kollektivt, “Ydelser”) til dig, underlagt de følgende betingelser for brug (“Betingelser”).

1) Bekræftelse af betingelser for brug

Læs venligst de følgende brugervilkår omhyggeligt før du bruger hjemmesiden. Ved at tage adgang til og anvende hjemmesiden, ydelser eller indholdet som vises der, sendes til, transmitteres, streames, distribueres eller på anden vis står til rådighed på eller gennem hjemmesiden, inkluderet uden begrænsning, hvad brugerne bringer af indhold og bidrager med (kollektivt “indhold”), du bekræfter at du har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse betingelser, som betyder at du indgår en aftale omkring disse betingelser, som er lige så gældende som hvis du havde underskrevet den. Hvis du på noget tidspunkt ikke er enig i disse betingelser, så undlad venligst at anvende, eller tage adgang til hjemmesiden, noget af dens indhold eller ydelser.

DU SKAL VÆRE MINDST 18 ÅR GAMMEL, FOR AT SE, TAGE ADGANG TIL, ELLER BRUGE DENNE HJEMMESIDE, INDHOLD ELLER YDELSER. HVIS DU ER UNDER 18 ÅR GAMMEL, HAR DU IKKE TILLADELSE TIL AT TAGE ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE, INDHOLD ELLER YDELSER UANSET ÅRSAGEN. DIN ADGANG TIL, BRUG AF, OG GENNEMGANG AF HJEMMESIDEN OG DENS INDHOLD OG YDELSER ER UNDERLAGT ALLE DE HERI BESKREVNE BETINGELSER OG ALLE GÆLDENDE LOVE OG VEDTÆGTER. VED AT SE, BRUGE, ELLER TAGE ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG DENS INDHOLD OG YDELSER, BEKRÆFTER OG GARANTERER DU AT DU ER MINDST 18 ÅR GAMMEL OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER. HVIS DU ER UNDER 18 ÅR GAMMEL, MÅ DU IKKE BRUGE, SE, ELLER TAGE ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE, DIN TILLADELSE TIL AT BRUGE, SE, ELLER HAVE ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE, INDHOLD ELLER YDELSER, VIL AUTOMATISK OG ØJEBLIKKELIGT BLIVE INDDRAGET. KLIK HER FOR AT OPHØRE MED AT ANVENDE DENNE HJEMMESIDE OMGÅENDE OG FORLADE DENNE HJEMMESIDE. KLIK VENLIGST HER, HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER .

Disse betingelser kan undertiden blive revideret eller opdateret. Derfor bør du jævnligt tjekke betingelserne for opdateringer. Du kan afgøre hvornår betingelserne sidst var revideret ved at se feltet ”opdateret”, som er placeret øverst på denne side. Enhver forandring i disse betingelser, træder i kraft fra det øjeblik hvor den er offentliggjort og vil kun være gældende for brug af hjemmesiden, indhold, eller ydelser efter denne dato. Hver gang du tager adgang til, bruger eller gennemser hjemmesiden, indhold eller ydelser, tilkendegiver du at du er indforstået med de nu gældende betingelser.

2) Tilladte brugere af hjemmesiden

Hjemmesiden, indhold eller ydelser er udelukkende rettet mod personer, som er mindst 18 år gamle. Denne hjemmeside kan indeholde materiale og indhold af en visuel karakter. Hvis du er under 18 år gammel, må du ikke bruge, se eller tage adgang til denne hjemmeside og du skal omgående forlade hjemmesiden, ved at klikke her for at forlade siden. Hvis du er mindst 18 år gammel og accepterer betingelserne, har du tilladelse til at bruge, se og tage adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse betingelser, eller ikke ønsker at se, eller blive udsat for, grafisk materiale, burde du ikke og må du ikke bruge, se eller tage adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser og du skal omgående afslutte din brug af hjemmesiden ved at klikke her for at forlade siden. Ved at se på denne hjemmeside, accepterer du at en sådan visning og læsning ikke krænker lovene og standarden i din by, stat eller land.

Vi er ikke ansvarlige eller skyldigefor noget indhold, kommunikation eller brug af eller adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser fra denne hjemmesides brugere, som ikke sker i overensstemmelse med disse betingelser.

ChatRandom og hjemmesiden samler ikke forsætligt oplysninger ind om børn under 13 år. Hvis du er under 13 år gammel, har du ikke lov til at bruge hjemmesiden og skal forlade den omgående. Hvis du er under 13 år gammel, har du ikke tilladelse til at indsende nogen form for personlig identificerbar information til hjemmesiden. Hvis du indsender oplysninger til ChatRandom gennem hjemmesiden, eller nogen anden del af hjemmesiden, indhold eller ydelser bekræfter du til ChatRandom at du er 13 år gammel eller ældre. Dette ændrer ikke den forudgående forpligtelse, til at være mindst 18 år gammel for at bruge denne hjemmeside.

3) Tilladt brug af hjemmesiden

Indholdet (ud over indsendt materiale, som er reguleret af paragraf 3 af sektion 8(d)), hjemmesiden og ydelserne er udelukkende og fuldstændig ChatRandoms ejendom og/eller deres licenshavere. Du accepterer, at du ikke reproducerer, republicerer, uploader, indsender, duplikerer, modificerer, kopierer, ændrer, distribuerer, skaber deraf afledte arbejder, sælger, gensælger, udsender, overfører, viser, udfører, giver licens til, overdrager, publicerer, eller udnytter for ethvert kommercielt formål, nogen del af hjemmesiden, indhold eller ydelser, uden med den udtrykkelige skriftlige autorisation fra ChatRandom, inkluderende uden begrænsning, indsende eller udsende nogen form for reklame, sponsorskab eller markedsføring på, i eller gennem ydelserne hjemmesiden eller indhold. Anvendelsen af hjemmesiden, indholdet eller ydelserne, som ikke på en eller anden måde er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser er forbudt, og kan være strafbar under amerikansk eller international lovgivning. Du accepterer at du ikke vil tage adgang til hjemmesiden gennem nogen form for teknologi eller redskaber, udover ydelsens egne video-streamingssider eller andre redskaber som ChatRandom udtrykkeligt har angivet. Du accepterer at du ikke iværksætter nogen form for automatiseret system, inkluderende uden begrænsning, “robots”, “spiders” eller “offline readers” som tager adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser. ChatRandom forbeholder sig retten til at fjerne eller suspendere adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser uden forudgående varsel.

Du må ikke duplikere, publicere, vise, modificere, ændre, distribuere, udføre, reproducere, kopiere, sælge, gensælge, udnytte, eller skabe deraf afledte værker fra nogen del af hjemmesiden, indhold eller ydelser, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ChatRandom, eller som heri udtrykkelig beskrevet. Du accepterer at du ikke vil fjerne, sløre eller modificere nogen form for tilkendegivelser, krediterede eller lovmæssige, intellektuel ophavsret, erklæringer om ophavsret, mærker eller logoer indeholdt på hjemmesiden, i indholdet eller ydelserne. Du accepterer at du ikke vil indsamle nogen form for personlig identificerbar information fra ydelserne, ej heller til at anvende de kommunikationssystemer som tilbydes af ydelserne (f.eks. kommentarer) til nogen form for kommercielt opfordrende formål. Du accepterer, at du ikke bringer opfordringer af kommercielt øjemed til andre brugere af ydelsen på hjemmesiden. I din brug af hjemmesiden, indholdet eller ydelserne, vil du rette dig efter alle de angivne love, reguleringer, regler, dekreter og bekendtgørelser.

Du er indforstået med, at når du anvender ydelserne, vil du blive udsat for indhold fra forskellige kilder, og at ChatRandom ikke er ansvarlig for rigtigheden, anvendeligheden, sikkerheden eller de intellektuelle ophavsrettigheder for eller vedrørende et sådant indhold. Du er yderligere indforstået med, at du kan blive udsat for indhold som er urigtigt, krænkende, anstødeligt, uanstændigt, seksuelt afslørende, eller som indeholder nøgenhed, og du accepterer at frafalde, og frafalder hermed, enhver lovmæssig eller retfærdighedsmæssig rettighed eller krav du har eller må have imod ChatRandom i forhold til dette.

Vores community’s rapporteringssystem gør sit bedste for at filtrere ikke-voksne brugere væk fra siden. Du skal være opmærksom på, at du kan træffe personer under 18 år som endnu ikke er blevet frafiltreret. Hvis dette sker, så angiv dem venligst omgående ved at klikke anmeld. At eksponere dig selv overfor børn er en alvorlig forbrydelse, og vi arbejder tæt sammen med de retshåndhævende myndigheder, for at hjælpe dem med at finde og retsforfølge de ansvarlige.

Specielle betingelser kan gælde for visse produkter eller ydelser, som tilbydes på hjemmesiden. Sådanne specielle betingelser (som kan inkludere officielle regler og udløbsdatoer) kan blive bragt sammen med det givne produkt, ydelse, udlodning, konkurrence, tilbudskampagne, funktion eller aktivitet. Ved at indgå i sådanne udlodninger eller konkurrencer, eller deltage i sådanne tilbudskampagner, bliver du underlagt disse betingelser eller regler. Vi opfordrer dig til at læse de relevante betingelser og regler, som er knyttet til den pågældende aktivitet, og til at gennemse vores privatpolitik, som sammen med disse betingelser regulerer enhver oplysning, du indsender i forbindelse med sådanne udlodninger, konkurrencer og reklamekampagner, i konfliktstilfælde vil enhver sådan betingelse være gældende over de her angivne betingelser.

4) Privatpolitik

Gennemlæs venligst privatpolitikken på "Privacy" for hjemmesiden. Ved at besøge denne hjemmeside, indholdet eller ydelserne, tilkendegiver du at du er enig i privatpolitikken. Hvis du ikke er enig i privatpolitikken på "Privacy", er du ikke autoriseret til at anvende hjemmesiden. Vilkårene for privatpolitikken er inkluderet heri ved denne henvisning.

5) Kontoens adgangskode og sikkerhed

Denne hjemmeside kan indeholde funktioner, som kræver registrering (f.eks. når du registrerer dig for en profil eller en konkurrence). Du accepterer at bringe sandfærdige, aktuelle og præcise oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om. Hvis du bringer nogen form for oplysninger, som er usande, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller hvis ChatRandom har rimelig grund til at tro, at sådanne oplysninger er usande, ikke aktuelle eller ufuldstændige, kan ChatRandom fjerne eller omregistrere dig fra hjemmesiden eller konkurrencen, efter eget skøn. ChatRandom forbeholder sig retten til at tage de nødvendige skridt mod enhver person eller gruppe, som bevidst indgiver falske eller vildledende oplysninger for at få adgang til dele af hjemmesiden, som de ellers ville have været afskåret fra.

På det tidspunkt hvor du registrerer dig for adgang til en online konto, kan du blive bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode, til brug sammen med din konto. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden omkring din adgangskode, hvis du har en sådan, og er fuldt ansvarlig for alle transaktioner foretaget fra din konto, enten af dig eller andre. Du accepterer at (a) logge ud af din konto i slutningen af hver session; (b) holde din adgangskode fortrolig og ikke dele den med andre; og (c) øjeblikkeligt at give ChatRandom besked om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller konto, eller enhver anden brist på sikkerheden. ChatRandom har autorisation til at handle på oplysninger modtaget gennem brug af din adgangskode, og er ikke ansvarlig for noget tab eller skade, der stammer fra din manglende evne til at opfylde kravene i dette afsnit. Du accepterer at du ikke vil omgå, deaktivere eller på anden vis forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner for de ydelser eller funktioner, som forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af noget indhold, eller håndhæver begrænsninger for brugen af ydelserne eller indhold heri.

6) Rettigheder for navnebeskyttelse

Du anerkender og accepterer at mellem ChatRandom og dig, at alle rettigheder, titler, interesser i og til hjemmesiden, indhold og ydelser, inkluderende uden nogen begrænsning ethvert patent, copyright, varemærke, handelshemmelighed, opfindelse, knowhow og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder specifikt ejet af ChatRandom eller deres licenshavere, er gyldige og håndhæves, og er beskyttet af USA’s lovgivning omkring intellektuel ophavsret og anden relevant lovgivning. Ethvert forsøg på at bruge, redistribuere, tage delelementer og sætte dem ind i en ny sammenhæng, eller omdesigne oplysningerne, koden, videoerne, tekstmæssige eller visuelle materialer, grafik, eller moduler indeholdt i hjemmesiden af nogen som helst årsag er forbudt. ChatRandom og deres licenshavere forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er angivet i og til hjemmesiden, ydelserne og indholdet.

Ophavsret: Mellem dig og ChatRandom, anerkender og accepterer du, at alt indehold og alle ydelser, inkluderet på hjemmesiden, så som tekst, grafik, logoer, ikoner, videoer, billeder, media, data, lyd, visuelle effekter, animation, software og andre oplysninger og materialer, er under ChatRandoms eller deres leverandørers ophavsret og ejendomsret og er beskyttet af amerikansk og international lovgivning omkring ophavsret. Det er tilladt enten elektronisk eller via papirudskrift, at kopiere dele af hjemmesiden udelukkende med det formål at bruge hjemmesiden som en rent personlig ressource, forudsat at alle de udskrevne kopier indeholder alle mærker for ophavsret og alle varemærker, samt andre relevante markeringer og bemærkninger angående den intellektuelle ophavsret, navnebeskyttelse og bekendtgørelser. Enhver anden brug, inklusiv reproduktion, modifikation, distribution, udsendelse, republikation, fremvisning eller fremføring, af hjemmesiden, indhold eller ydelser er strengt forbudt.

Varemærker: Varemærkerne, servicemærkerne, logoerne, sloganene, varenavnene og varedesign, som bruges på hjemmesiden, er navnebeskyttet til ChatRandom og deres licenshavere. Uden at begrænse det forudgående, er ”ChatRandom” et varemærke tilhørende ChatRandom. Uautoriseret brug af ethvert varemærke tilhørende ChatRandom, kan være en krænkelse af føderal eller statslig lovgivning omkring varemærker. Enhver tredjepart, hvis navn eller varemærker refereres på hjemmesiden, udgør eller antyder intet tilhørsforhold, godkendelse eller anbefaling fra ChatRandom, eller af ChatRandom fra denne tredjepart.

7) Din forpligtigelse for skadesløsholdelse overfor ChatRandom

DU ACCEPTERER AT HOLDE CHATRANDOM SKADESLØS, FORSVARE OG HOLDE CHATRANDOM, DERES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSHAVERE, PARTNERE, SERVICEUDBYDERE OG ANDRE SOM ARBEJDER I SAMKLANG HERMED, FRI FOR ETHVERT TAB, FORPLIGTELSE, KRAV, SKADE, GÆLD, FORDRING, OMKOSTNING ELLER UDGIFT, OG OMKOSTNINGER INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING RIMELIGE HONORARER TIL ADVOKATER, SKABT AF DIG, ELLER PÅ DINE VEGNE, ELLER AF NOGEN ANDEN TREDJE PART PÅ GRUND AF ELLER UDFRA (A) DIN FORBINDELSE, POSTNING, INDSENDELSE TIL ELLER BRUG AF HJEMMESIDEN, INDHOLD ELLER YDELSER, ELLER INDGIVELSE; (B) DIN OVERTRÆDELSE AF DISSE BETINGELSER, ENHVER RELEVANT LOVGIVNING, ELLER CHATRANDOMS ELLER ENHVER TREDJE PARTS RETTIGHEDER, INKLUDERENDE UDEN BEGRÆNSNING ENHVER OPHAVSRET, EJENDOMSRET OG RET TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER; ELLER (3) ETHVERT KRAV HVOR MATERIALE DU HAR INDSENDT HAR FORÅRSAGET SKADE PÅ EN TREDJE PART.

8) Brugergenereret indhold

a) Kommunikative ydelser: Denne hjemmeside kan indeholde områder, hvor du kan bringe kommentarer og feedback, områder for chat, blogs, ydelser vedrørende bulletinboards, fokusgrupper, fora, lodtrækninger, konkurrencer, spil, communities, kalendere, og/eller andre beskeds- og kommunikations-faciliteter, designet til at gøre det muligt for dig og andre at kommunikere med ChatRandom og andre brugere af hjemmesiden (kollektivt, “Kommunikationsydelser”). De holdninger, som udtrykkes i kommunikationsydelserne, afspejler udelukkende deltagernes holdning eller holdninger, og afspejler muligvis ikke ChatRandoms holdning eller holdninger. Du accepterer, at dine indsendelser til hjemmesiden kan komme til at stå til rådighed for andre. Du accepterer kun at indgive, sende og modtage beskeder og materialer, som er i overensstemmelse med disse betingelser, og i forbindelse med den givne kommunikationsydelse.

b) Forbudte handlinger: Du accepterer at de følgende handlinger er forbudte og udgør en væsentlig misligholdelse af disse betingelser. Denne liste er ikke ment at være fuldstændig, og ChatRandom forbeholder sig retten til at afgøre hvilke handlinger, som anses for at være upassende brug af hjemmesiden. I tilfælde af upassende brug, kan ChatRandom eller deres forordnede, tage de forholdsregler som alene de finder passende.

For at være et godt eksempel og ikke ment som en begrænsning, accepterer du, at når du bruger hjemmesiden, indhold, ydelser eller en kommunikativ ydelse, vil du ikke:

 1. Anvende hjemmesiden, indhold eller ydelser til noget formål, eller tage del i handlinger, som strider imod lokal, national eller international lovgivning, reguleringer, kodeks eller regler.
 2. Krænkelse af ethvert adfærdskodeks eller andre retningslinjer, som må være gældende for enhver aktuel kommunikationsydelse.
 3. Foretage nogen form for handling, som belaster hjemmesidens infrastruktur med en urimelig høj eller uforholdsmæssig stor belastning, eller på anden måde handle således at det påvirker hjemmesidens ydeevne negativt, eller som begrænser eller hæmmer andre brugere fra at bruge og nyde godt af at anvende hjemmesidens kommunikationsydelser.
 4. Bruge hjemmesiden til uautoriseret framing af, eller linkning til, eller adgang via automatiserede redskaber, bots, agents, scraping, scripts, intelligent søgning eller andre lignende midler til at skaffe adgang til indholdet af ydelserne.
 5. Indsamle, kopiere, duplikere, publicere, eller tilbyde nogen form for indhold fra ydelserne, eller nogen som helst andre oplysninger eller materialer, som er til rådighed på hjemmesiden, til tredjepart udenfor hjemmesiden på nogen som helst måde. Det samme er gældende for alle andre oplysninger eller materialer, som er tilgængelige fra hjemmesiden.
 6. Bagtale, mobbe, misbruge, chikanere, forfølge, nedgøre, true eller diskriminere imod andre, eller på anden vis krænke andres rettigheder (såsom rettigheder til privathed og offentlighed) eller afsløre andre brugeres personlige oplysninger, som f.eks. hate speech.
 7. Publicere, indsende, uploade, distribuere eller udbrede nogen form for bagtalende, krænkende eller ulovlige emner, navne, materialer, indhold, video, billeder, lyd, billedtekst eller oplysninger, f.eks. misbrug af dyr, misbrug af narkotika eller euforiserende stoffer, ulykker, døde kroppe og lignende emner. Du må ikke indsende materiale, som indeholder grafisk eller meningsløs vold (imod dig selv eller andre) eller vise dig selv eller andre blive skadet, angrebet eller ydmyget.
 8. Uploade eller downloade filer, der indeholder software eller andre materialer, som er beskyttet af lovgivningen omkring intellektuel ophavsret eller anden lovgivning, med mindre du ejer eller kontrollerer rettighederne, titlerne eller interesserne herfor, eller hvis du har modtaget alle de nødvendige godkendelser eller rettigheder.
 9. Uploade eller udsende filer, som indeholder virus, ødelagte filer eller enhver anden lignende software eller program, som kan skade driften af en andens computer.
 10. Uopfordret at anvende hjemmesiden til at stille annoncerende eller salgsfremmende materialer, spam, pyramidespil, kædebreve eller lignende former for uautoriseret annoncering eller opfordringer til rådighed, eller afholde eller fremsende spørgeskemaundersøgelser.
 11. Indsamle, eller på anden vis indhente oplysninger omkring andre, inklusive e-mailadresser, uden deres samtykke.
 12. Downloade nogen som helst fil eller materiale, indsendt af en anden bruger af kommunikationsydelserne, som du ved, eller rimeligvis burde vide, ikke kan være distribueret på lovlig vis på denne måde.
 13. Forfalske eller slette ethvert forfatterbidrag, lovmæssige eller andre meddelelser, beskyttede betegnelser, oprindelsesbetegnelser eller kildehenvisninger.
 14. Begrænse eller hæmme enhver anden bruger, fra at bruge og nyde kommunikationsydelserne.
 15. Deltage i nogen anden aktivitet, som, i bedømmelsen af ChatRandom, udsætter ChatRandom for et muligt erstatningsansvar eller bekostning af nogen form.

Hvis du anvender, ser eller tager adgang til denne hjemmeside i modstrid med disse betingelser, eller hvis du gentagne gange har krænket disse betingelser eller en tredjeparts ophavsret, så forbeholder vi os retten til at afslutte de tilladelser eller rettigheder, som ChatRandom har givet dig, og vi forbeholder os alle rettigheder under denne aftale, ved lov og i vores interne værdier.

c) Brugermaterialer: Ethvert og alt indhold, kommentarer, synspunkter, oplysninger, data, tekst, video, billeder, billedtekster, musik, lyd, grafik, fotos, software, koder, audio, audiovisuelle kombinationer, interaktive egenskaber, feedback, dokumentation, fotografier, diskussioner, nyheder, artikler, beskeder, indsendelser, lister og andre materialer, set på, tilgængelig via, vist på, indsendt til, udsendt, streamet, distribueret eller på anden vis gjort tilgængelige via hjemmesiden, ydelserne eller kommunikationsydelser fra brugere eller tredje part (”Brugermaterialer”) tilhører udelukkende den person, fra hvem sådanne brugermaterialer stammer, og denne er eneansvarlig for dets indhold. Brug af, eller tillid til, sådanne brugermaterialer, sker udelukkende på din egen risiko og ChatRandom frasiger sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar i forbindelse med brugermaterialer. ChatRandom validerer, monitorerer eller godkender ikke nogen form for brugermaterialer, fra nogen som helst bruger eller anden licenshaver, eller nogen anden meningstilkendegivelse, anbefaling eller råd, som er udtrykt der i, ej heller står ChatRandom inde for troværdigheden af nogen form for brugermaterialer.

Du accepterer og er enig i, at ChatRandom kan præ-screene eller monitorere brugermaterialer eller lade være, men at de og deres dertil udpegede har ret til (men ikke pligt til) efter deres helt eget skøn, til at præ-screene, monitorere, nægte, slette, flytte, suspendere, blokere og/eller begrænse adgang til hjemmesiden, eller til hvilket som helst indhold eller brugermateriale, som står til rådighed via hjemmesiden. Du er indforstået med, at ved at bruge hjemmesiden, kan du blive udsat for brugermaterialer, som du kan betragte som krænkende eller anstødeligt, eller som kan indeholde nøgenhed, eller materiale rettet til voksne, eller seksuelt afslørende materiale. Noget af indholdet på denne hjemmeside kan måske støde dig. Hvis du mener at indholdet er i strid med disse betingelser, så ”tag” eller ”flag” den videostreaming du ser, for at indgive den til vores vurdering. Du er enig i, at du må vurdere, og bære enhver risiko forbundet hermed, brugen af, eller eksponeringen for, enhver form for brugermateriale indsendt af andre.

Uden at begrænse det forudgående, har ChatRandom og deres udpegede retten til, midlertidigt eller permanent, at fjerne, slette, blokere, suspendere eller begrænse din konto, eller din adgang til hjemmesiden, eller ethvert indhold eller brugermateriale på hjemmesiden, som er i modstrid med disse betingelser, eller på anden vis er anstødelige eller krænkende, udelukkende efter ChatRandoms skøn, inkluderende uden begrænsning fjernelse eller udskiftning af ord, indeholdende frastødende eller upassende sprog. Du accepterer, at ChatRandom ikke skal have noget strafansvar for en sådan fjernelse, sletning, blokering, suspension, restriktion eller nogen andre handlinger taget i henhold til denne sektion.

Yderligere anerkender og accepterer du, at du ikke vil have tillid til denne hjemmeside, eller noget indhold eller ydelser, som står til rådighed på eller gennem hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for nogen som helst fejl eller undladelser i brugermaterialet eller deri indlejrede hyperlinks, eller for noget resultat, som er opnået ud fra sådanne oplysninger. Under ingen omstændigheder, vil ChatRandom, deres leverandører eller agenter være erstatningsansvarlige for noget tab som er forårsaget af at du har haft tillid til sådanne brugermaterialer.

Medmindre det på anden vis udtrykkeligt er tilladt under loven om ophavsret, eller hvis det udtrykkeligt er beskrevet heri, vil du ikke kopiere, redistribuere, kommercielt udnytte, genudsende eller publicere det downloadede indhold, uden den udtrykkelige tilladelse fra ChatRandom og ejeren af ophavsretten. Du må ikke sælge, udleje adgang til eller lease adgang til og brug af hjemmesiden eller dens ydelser. Du må ikke bruge denne hjemmeside, noget af dens indhold eller ydelser på noget tidspunkt til noget formål, som er ulovligt eller forbudt ifølge disse betingelser, andre vilkår og meddelelser på denne hjemmeside, og skal følge enhver relevant lokal, statslig, national eller international vedtægt, regel, regulativ, forordning, dekret, lov, kodeks, ordre, regulering eller traktat fra enhver regering eller regulerende myndighed af enhver retslig kompetence. Du må ikke bruge denne hjemmeside på nogen måde, som kan skade, deaktivere, forringe eller forstyrre andre brugeres brug af denne hjemmeside, ydelser eller indhold. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til hjemmesiden gennem hacking eller nogen anden uautoriseret metode. Du må ikke forsøge at indhente eller indhente nogen form for indhold eller ydelse gennem nogen form for metode, der ikke er stillet til rådighed til dig gennem hjemmesiden, bevidst til den anvendelse.

d) Indsendelse: Du er ene ansvarlig for de brugermaterialer som du sender, viser, deler, streamer, e-mailer, udsender eller på anden vis stiller til rådighed gennem hjemmesiden eller ydelserne (”indsendelse”). Alle indsendelser er underlagt disse betingelser, og du accepterer at du ikke vil indgive nogen indsendelse, der er i strid med disse betingelser. Du forstår at ChatRandom ikke garanterer nogen form for fortrolighed i forhold til nogle af de indsendelser, du indgiver. ChatRandom er ikke under nogen forpligtelse til at bringe eller bruge nogen sådan indgivelse, og kan fjerne, slette, blokere, suspendere, afslutte eller begrænse adgang til enhver indgivelse, til enhver tid og udelukkende efter eget skøn. Du anerkender og accepterer, at ChatRandom er berettiget til at fjerne, slette, blokere, suspendere, opsige eller begrænse din indsendelse, konto eller din adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser permanent eller midlertidigt og uden forudgående varsel, hvis ChatRandom skønner, at du har været, eller er blevet identificeret af andre brugere til at have været (enten én eller gentagne gange), krænkende i dine indsendelser, eller hvis din brug af hjemmesiden, indholdet eller ydelserne overtræder disse betingelser. For at undgå tvivl hvis dine indsendelser er ”skipped”, ”flagged”, “reported” eller “tagged” af andre brugere, enten én eller gentagne gange af de ovenstående årsager, så forbeholder vi os retten til at udføre de ovennævnte handlinger. Du anerkender at ChatRandom ikke skal have noget erstatningsansvar for en sådan fjernelse, slettelse, blokering, suspension, opsigelse eller restriktion, eller for nogen af de handlinger foretaget i henhold til dette afsnit. Overtrædelser af disse brugerbetingelser, kan medføre en advarsel eller opsigelse af din konto. Hvis du overtræder disse betingelser, forbeholder vi os retten til midlertidig eller permanent at afslutte din konto, afslutte eller blokere din adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser.

Ved at foretage en indsendelse, erklærer og garanterer du, at din indgivelse er sand, dit eget originale arbejde, og ikke er i strid med nogen anden persons eller gruppes rettigheder, og at du, eller nogen anden person nævnt eller vist i din indgivelse, giver afkald på alle krav vedrørende ChatRandoms, eller deres dertil udpegedes, brug, opslag, kopiering, modifikation, udsending eller distribution af indsendelsen, eller enhver del heraf. Du erklærer og garanterer, at du ejer alle rettigheder, titler og interesser, inklusiv ophavsretten, til din indgivelse, og indehaver de nødvendige licenser og tilladelser vedrørende indholdet af din indsendelse og samtykker og rettigheder til at bruge, opslå, kopiere, modificere, distribuere, streame eller transmittere din indsendelse. Du accepterer at du alene er ansvarlig for din egen indsendelse og konsekvenserne af at indsende, streame, udsende, vise eller publicere din indgivelse på den givne ydelse. Du må vurdere og bære alle de risici, forbundet med din offentliggørelse af enhver indsendelse.

Ved at foretage en indgivelse, tildeler du ChatRandom og deres licenshavere, interessehavere og udpegede en uigenkaldelig, overdragelig, overførbar, fuldt ud underlicensbar (gennem flere niveauer af underlicenser), permanent, verdensomspændende, royalty-fri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv rettighed og licens til, efter deres eget skøn, at bruge, distribuere, streame, reproducere, opslå, modificere, kopiere, kombinere, tilpasse, publicere, oversætte, udleje, lease, sælge, gensælge, udføre eller vise (offentligt eller ej), stille til rådighed online eller elektronisk udsende, udføre og skabe deraf afledte værker af din indsendelse (helt eller delvist), sammen med dit navn eller enhver del heraf og land/by hvor du bor, efter ChatRandoms skøn, på hjemmesiden eller hvor som helst, og til at bruge, kopiere, tilpasse, distribuere eller indpasse hele eller enhver del af din indsendelse til anden reklame, markedsføring, forskning, analyse eller andre materialer i ethvert format og medie eller kanaler endnu ikke kendt eller udviklet senerehen. Du frasiger dig hermed enhver ret til at kontrollere et sådant brug, og alle krav baseret på titel, privathed, fortrolighed, offentlighed, bagvaskelse, uretmæssighed, intellektuel ophavsret eller lignende krav, for brugen af din indsendelse. Du tildeler også hermed enhver bruger af hjemmesiden, indholdet eller ydelserne en ikke-eksklusiv licens til at se, bruge og tage adgang til din indgivelse via hjemmesiden, som tillades gennem ydelsernes funktionalitet og under disse betingelser.

9) Notitser og procedurer for at føre krav om krænkelse af ophavsret eller intellektuel ophavsret.

ChatRandom kan, under de rette omstændigheder og efter eget skøn, deaktivere og/eller opsige brug af hjemmesiden, indholdet eller ydelserne for brugere, som krænker andres intellektuelle ophavsret. Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret på en måde som udgør en krænkelse af ophavsretten, eller hvis dine intellektuelle ophavsrettigheder på anden vis er blevet overtrådt, så send venligst ChatRandoms repræsentant for ophavsrettigheder en besked, indeholdende de følgende oplysninger:

 1. en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettighederne, eller andre interessenter i forhold til den intellektuelle ophavsret;
 2. en beskrivelse af det arbejde, som er beskyttet af ophavsret eller anden intellektuel ejendom, som du fører krav for er blevet krænket ;
 3. en beskrivelse af hvor de materialer, som du fører krav for er blevet krænket, er placeret på hjemmesiden (at opgive URL(s) i en e-mail, er den bedste måde til at hjælpe ChatRandom med at lokalisere indholdet hurtigt);
 4. dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 5. en afklæring fra dig, at du er i god tro om at den omstridte brug, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven;
 6. en erklæring fra dig, lavet under edsansvar, at de ovenstående oplysninger i din notits er korrekte og at du er ejeren af ophavsretten eller intellektuelle ophavsret, eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller ejeren af den intellektuelle ophavsret.

Hvis du, i god tro, mener at en notits omkring krænkelse af ophavsretten fejlagtigt er blevet indgivet af ChatRandom imod dig, så tillader DMCA dig at sende en mod-notits til ChatRandom.

Notitser og mod-notitser skal imødekomme de til enhver tid gældende lovpligtige krav, pålagt af DMCA; http://www.copyright.gov/ for detaljer. Notitser for krav i forhold til ophavsret, eller anden krænkelse af intellektuel ophavsret og mod-notitser, skal sendes til ChatRandoms repræsentant for ophavsrettigheder, som kan kontaktes på følgende måder:

Postadresse: ChatRandom, Inc. 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001, United States of America
-: [email protected]

Vær sikker på at du véd hvorvidt det indhold som du har set på ChatRandom, krænker din ophavsret. Hvis du ikke er sikker på hvilke rettigheder du har, og om hvorvidt din ophavsret er blevet krænket, bør du først rådføre dig med en juridisk rådgiver. Vær opmærksom på, at der i dit land kan være negative juridiske konsekvenser, hvis du gennem denne proces foretager en anklage omkring ophavsrettigheder, som er falsk eller givet i ond tro.

Bemærk venligst også at de oplysninger som gives i denne juridiske notits, kan blive fremsendt til den person som indsendte det påståede krænkende indhold.

10) Links

Links til andre hjemmesider og søgeresultater: Hjemmesiden kan indeholde links til hjemmesider, som drives af andre parter. Hjemmesiden tilbyder disse link til andre hjemmesider for bekvemmelighed, og din brug af disse hjemmesider er på egen risiko. De linkede hjemmesider, er ikke under ChatRandoms kontrol, ChatRandom er ikke ansvarlig for det indhold, som er til rådighed på tredje parts hjemmesider. Sådanne links tilkendegiver ikke en godkendelse af oplysninger eller materiale på nogen anden hjemmeside, og ChatRandom frasiger sig alt erstatningsansvar, med hensyn til adgang til, brug af eller transaktioner med sådan linkede hjemmesider. Du anerkender og accepterer, at ChatRandom ikke skal være ansvarlig eller skyldig, direkte eller indirekte, for nogen skade, tab eller andre krav, forårsaget eller hævdet at være forårsaget af, eller i forbindelse med, adgang til, brugen af, tiltroen til denne hjemmeside, eller ethvert indhold eller enhver ydelse, som er tilgængelig på eller via enhver anden hjemmeside eller ressource.

Links til hjemmesiden: Du må linke fra en anden hjemmeside til vores hjemmeside, underlagt den følgende politik omkring linkning: (i) forekomsten, placeringen og andre aspekter af ethvert link, må ikke være sådan, at det skader eller forringer ChatRandoms eller hjemmesidens omdømme; (ii) forekomsten, placeringen og andre egenskaber ved linket, må ikke skabe det falske indtryk, at din hjemmeside, forretning, organisation eller firma er sponseret af, godtkendt af, tilknyttet til, eller i samarbejde med ChatRandom eller hjemmesiden; (iii) når linket vælges af en bruger, skal linket vise hjemmesiden i fuld skærm, og ikke i en ramme på den linkende hjemmeside; og (iv) ChatRandom forbeholder sig retten til, at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid og efter eget skøn.

11) Modifikationer til hjemmesiden

ChatRandom forbeholder sig retten til, til enhver tid, at modificere, suspendere, blokere, opsige eller afbryde, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden, indholdet eller ydelserne, eller enhver del deraf, med eller uden varsel. Du accepterer at ChatRandom ikke vil være ansvarlig overfor dig eller enhver tredje part for nogen form for modifikation, suspension, blokering, ophør eller afbrydelse af hjemmesiden, indhold eller ydelser.

12) Rettigheder til suspension og ophør

ChatRandom forbeholder sig retten til, efter eget skøn, omgående og uden varsel, til at suspendere eller ophøre din adgang til hjemmesiden, indhold eller ydelser, eller enhver del deraf, af enhver årsag, inkluderende uden begrænsning enhver overtrædelse som du foretager af disse betingelser. Du accepterer at ChatRandom ikke skal være ansvarlig overfor dig, eller overfor nogen tredje part, for enhver sådan suspension eller ophør.

13) Fraskrivelse af ansvar

HJEMMESIDEN, INDHOLD OG OPLYSNINGER, YDELSER, PRODUKTER, LODTRÆKNINGER, KONKURRENCER, UDTRÆKNINGER ELLER ANDRE TILBUDTE AKTIVITETER, INDEHOLDT I, ELLER ADVERTISERET PÅ HJEMMESIDEN, INKLUDERENDE UDEN BEGRÆNSNING, TEKST, VIDEO, GRAFIK OG LINKS, TILBYDES PÅ ET “SOM ER” OG ”SOM DE FOREFINDES” BASIS UDEN GARANTIER AF NOGEN FORM, HVERKEN UDTRYKTE ELLER INDFORSTÅEDE. I DEN VIDESTE UDSTRÆNING SOM LOVEN TILLADER, FRASIGER CHATRANDOM OG DERES LICENSHAVERE, LEVERANDØRER OG RELATEREDE PARTER ENHVER REPRÆSENTATION OG GARANTI, UDTRYKT ELLER INDFORSTÅET, I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN, INDHOLD, OPLYSNINGER, YDELSER, PRODUKTER OG MATERIALER, DER STÅR TIL RÅDIGHED GENNEM HJEMMESIDEN, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, FRIHED FOR COMPUTERVIRUS OG INDFORSTÅEDE GARANTIER, FREMKOMMET AF HANLEMÅDER ELLER FUNKTIONSMÅDER. DIT BRUG AF HJEMMESIDE ELLER ETHVERT INDHOLD, ER FULDSTÆNDIG PÅ DIN EGEN RISIKO.

I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER, UDELUKKER CHATRANDOM ALLE GARANTIER, BETINGELSER, BETINGELSER FOR REPRÆSENTATION, VEDRØRENDE KORREKTHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DENNE HJEMMESIDES INDHOLD, ELLER INDHOLDET AF ENHVER HJEMMESIDE, SOM ER LINKET TIL DENNE HJEMMESIDE OG PÅTAGER SIG INTET STRAFANSVAR OG SKYLDIGHED FOR NOGEN (I)FEJL, MISFORSTÅELSER, ELLER UNDLADELSER VED INDHOLDET, (II) SKADER VED PERSONER ELLER EJENDOM, AF NOGEN SOM HELST ART, STAMMENDE FRA DIN ADGANG TIL, ELLER BRUG AF VORE YDELSER, (III) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL, ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER OG ALLE PERSONLIGE, FORTROLIGE OG/ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER LAGRET DERI, (IV) ENHVER FORSTYRRELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA VORESYDELSER, (IV) ENHVER FEJL, VIRUS, TROJAN HORSE, ELLER LIGNENDE, SOM MÅ BLIVE TRANSMITTERET TIL ELLER GENNEM VORES YDELSER AF ENHVER TREDJE PART, OG/ELLER (V) ENHVER FEJL ELLER UKORREKTHED I NOGET INDHOLD, ELLER FOR NOGET TAB ELLER SKADE AF NOGEN SLAGS, SOM ER FOREKOMMET SOM FØLGE AF DIN INDSENDELSE, ELLER BRUGEN AF NOGET INDHOLD, OPSLÅET, E-MAILET, UDSENDT, ELLER PÅ ANDEN VIS GJORT TILGÆNGELIGT VIA YDELSERNE PÅ HJEMMESIDEN. CHATRANDOM KAN IKKE GARANTERE, GODKENDE, FORSIKRE ELLER PÅTAGE ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER NOGEN YDELSE, SOM ER MARKEDSFØRT ELLER TILBUDT AF TREDJE PART, GENNEM DE YDELSER, ELLER ENHVER YDELSE DER ER LINKET TIL, ELLER SOM ER EN FUNKTION I, ETHVER BANNERREKLAME ELLER ANDEN MARKEDSFØRING, OG CHATRANDOM VIL IKKE VÆRE PART I, ELLER PÅ ANDEN VIS VÆRE ANSVARLIG FOR AT OVERVÅGE NOGEN FORM FOR TRANSAKTION ELLER KOMMUNIKATION MELLEM DIG OG NOGEN ANDEN BRUGER ELLER TREDJEPARTS UDBYDERE AF PRODUKTER ELLER YDELSER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN YDELSE GENNEM ETHVERT MEDIE, ELLER I ALLE SITUATIONER, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED HVOR DET ER PÅKRÆVET.

Uden at begrænse det foregående, er du ansvarlig for at tage alle de nødvendige forholdsregler for at sikre dig at ethvert indhold, ydelse eller adgang til hjemmesiden er fri for virus eller andre skadelige koder.

14) Ansvarsbegrænsning

I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER, FRASIGER CHATRANDOM OG DERES RELATEREDE PARTER SIG ALT ANSVAR FOR, HVAD ENTEN DET ER KONTRAKTMÆSSIGT, UDEN FOR KONTRAKT (INKLUDERENDE UDEN BEGRÆNSNING UAGTSOMHED) SKÆRPET ANSVAR , OG ENHVER ANDEN TEORI SOM MÅTTE STAMME UDFRA ELLER I FORBINDELSE MED DENNE HJEMMESIDE, BRUG AF, MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER UDFØRELSEN AF DE OPLYSNINGER, INDHOLD, YDELSER, PRODUKTER OG MATERIALER TIL RÅDIGHED FRA ELLER GENNEM HJEMMESIDEN. UNDER INTET TILFÆLDE SKAL CHATRANDOM, ELLER DERES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER ELLER ANDRE AF DERES TILKNYTTEDE GRUPPERINGER ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR ENHVERT DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELT, STRAFBART, HÆNDELIGT, EKSEMPLARISK ELLER EFTERFØLGENDE TAB, UDGIFT ELLER SKADER, SELV IKKE HVIS DISSE PERSONER ELLER GRUPPERINGER TIDLIGERE ER BLEVET RÅDET OMKRING MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DISSE BEGRÆNSNINGER ER GÆLDENDE, UANSET ENHVER FEJL AF DET ESSENTIELLE FORMÅL ELLER EKSISTENSEN AF ENHVER BEGRÆNSET LØSNING.UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE, DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR FOR CHATRANDOM, KOMMENDE UDFRA ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER ELLER DENNE HJEMMESIDE, ELLER INDHOLDET, OPLYSNINGERNE, MATERIALERNE, PRODUKTERNE ELLER YDELSERNE PÅ ELLER GENNEM HJEMMESIDEN, SKAL IKKE OVERSTIGE HALVTREDS U.S. DOLLARS.

DU ANERKENDER SPECIFIKT, AT CHATRANDOM IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR INDHOLD, DEN BAGTALENDE, USØMMELIGE, KRÆNKENDE, OBSKØNNE, SEKSUELT AFSLØRENDE, PORNOGRAFISKE, NØGNE ELLER ULOVLIGE OPFØRSEL ELLER INDHOLD FRA NOGEN TREDJE PART OG RISIKOEN FOR SKADE ELLER TAB FRA DE FØRNÆVNTE, HVILER UDELUKKENDE PÅ DIG.

Undtagelser og begrænsninger:Fordi nogle retskredse ikke tillader nogen begrænsninger på hvor længe en indforstået garanti er gældende, eller til undtagelser eller begrænsninger i deraf følgende eller hændelige skader, er de ovenstående begrænsninger måske ikke gældende for dig. Denne ansvarsbegrænsning gælder i den maksimale udstrækning, som relevant lovgivning tillader.

15) Notits påkrævet efter californisk lovgivning

I henhold til California Civil Code Section 1789.3, forbrugere har krav på den følgende specifikke notits vedrørende forbrugerrettigheder:

Navnet, adressen og telefonnummeret for udbyderen af denne hjemmeside er ChatRandom 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001, 8008033978, U.S.A. Klager vedrørende denne hjemmeside, eller indholdet eller ydelser, eller anmodninger om at modtage yderligere oplysninger vedrørende brugen af denne hjemmeside, eller indholdet, eller ydelser, kan sendes til den ovenstående adresse, eller til [email protected].

Enheden for assistance ved klager, fra divisionen af forbrugerydelser ved det californiske departement for forbrugeranliggender, kan kontaktes skriftligt på 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 U.S.A., eller pr. telefon på (916) 574-7950 eller (800) 952-5210.

16) Gældende lov og tvister

Disse betingelser vil være styret af, og vil blive konstrueret under, lovgivningen fra staten Californien, U.S.A., uden hensyntagen til valg af lovprincipper. Du accepterer uigenkaldeligt til den eksklusive retsmyndighed ved de statslige og føderale domstole, placeret i Santa Clara County, Californien, U.S.A., for at bilægge enhver tvist, som måtte komme ud af, under, eller i forbindelse med disse betingelser, som det mest belejlige og passende for bilæggelse af tvister omkring disse betingelser. ENHVERT SØGSMÅL ELLER KRAV SOM DU MÅTTE HAVE I FORHOLD TIL DISSE BETINGELSER, HJEMMESIDEN, INDHOLDET ELLER YDELSERNE MÅ PÅBEGYNDES INDENFOR SEKS (6) MÅNEDER EFTER AT KRAVET ELLER SØGSMÅLET OPSTÅR, ELLERS VIL ET SÅDANT KRAV ELLER SØGSMÅL BLIVE AFVIST.

Hjemmesiden er styret indenfor Amerikas Forenede Stater og rette mod individer, som er bosiddende i de Forenede Stater. De som har adgang til hjemmesiden fra placeringer udenfor de Forenede Stater, gør dette på eget initiativ, og er ansvarlige for overensstemmelse med lokal lovgivning, hvis og i den udstrækning lokal lovgivning er relevant. ChatRandom præsenterer ikke, at hjemmesiden, indhold eller ydelser er passende udenfor Amerikas Forenede Stater. ChatRandom forbeholder sig retten til at begrænse tilgængeligheden for hjemmesiden, for enhver person, geografisk område eller retsområde, til enhver tid og efter eget skøn.

17) Force Majeure

ChatRandom er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse eller misligholdelse, der stammer fra årsager udenfor deres rimelige kontrol eller uforudsete omstændigheder såsom handlinger hidrørende fra naturen eller Gud, ild, oversvømmelse, jordskælv, ulykker, angreb, krig, terrorisme, regeringshandlinger, svigt af eller afbrydelse af de normale forsyninger (inkluderende uden begrænsning udbydere af internet service og web hosting) eller forsyningsvirksomheder, eller mangel på transportmuligheder, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer.

18) Evnen til at acceptere betingelser for ydelser

Du erklærer og garanterer, at du er enten minimum 18 år gammel (eller for retsområder hvor 18 år ikke er myndighedsalderen, hvor du kan indgå bindende aftaler, at du er minimum af den gældende myndighedsalder), eller er en frigjort mindreårig, eller besidder det nødvendige samtykke fra forældre eller værge, og er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå i disse betingelser, vilkår, forpligtelser, bekræftelser, erklæringer og garantier beskrevet i disse betingelser, og at overholde og efterkomme med disse betingelser. Du anerkender, at vi har givet dig en rimelig mulighed for at gennemse disse betingelser, og at du har accepteret dem.

19) Diverse

Disse betingelser og privatpolitikken og enhver anden juridisk notits, publiceret af ChatRandom, beskriver hele den forståelse og aftale, som er mellem dig og ChatRandom, med respekt for det heri nævnte indhold. Hvis noget vilkår i betingelserne, af en domstol med den relevante retsmyndighed, findes at være ugyldigt, er parterne alligevel enige om, at domstolen skal bestræbe sig på at give den virkning til parternes intentioner, som reflekteres i det givne vilkår, og de andre vilkår i betingelserne og i privatpolitikken skal forblive ved fuld kraft og effekt. Overskrifter er udelukkende orienterende, og kan på ingen måde, definere, begrænse, fortolke eller beskrive udstrækningen af eller indholdet i en sådan sektion. ChatRandoms manglende egenskab til at handle, i forhold til enhver manglende evne hos dig eller andre til at overholde disse betingelser eller privatpolitikken, gør ikke at deres ret til at handle på lignende eller på hinanden følgende mangler frafalder. Du må ikke tildele, overføre, give i underlicens eller uddelegere disse betingelser eller privatpolitikken, ej heller dine rettigheder eller forpligtelser under disse betingelser eller privatpolitikken, uden forudgående skriftligt samtykke fra ChatRandom, men de samme kan blive overdraget fra ChatRandom uden restriktioner. Enhver overgivelse, overførelse, underlicens, eller uddelegering i strid med dette vilkår skal blive annulleret og ugyldig. Der er ingen tredjeparts begunstigede ved disse betingelser og privatpolitikken.

20) Spørgsmål?

Ret venligst ethvert spørgsmpål du måtte have, omkring disse betingelser, tekniske spørgsmål eller problemer med hjemmesiden, eller rapportér en overtrædelse af disse betingelser, eller kommentarer og forslag til vores support team. Du kan kontakte support ved at klikke her.
Følg os: